Viktigt rättsligt meddelande
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
KÄRNKLY VNING OCH STRÅLSKYDD
+ Home
+ Energiutmaningen
+ Hållbar kärnkraft
+ Avfallslösningar
+ Säkra nu, säkra i framtiden
+ Skydd för allmänheten
+ Utbildning och infrastruktur för F & U
+ Teknologisk plattform: vägen framåt
image image
Bullet
image

Avfallslösningar

Under senare år har en gemensam uppfattning vuxit fram i Europa om vad som utgör den bästa tekniken för att hantera avfall – geologiska lager långt under jorden. Euratom-stödd forskning visar att detta är en säker och genomförbar lösning. Fortsatt forskning tittar på hur mekaniken och tillhörande tekniker kan genomföras och bevisas.

Dessutom, pågår det också forskning om hur man kan separera det skadligaste avfallet med längst livstid och förvandla det till material som inte är lika skadligt. Dessa ?separations- och transmutationstekniker? skulle kunna minska avsevärt den tid som kärnavfall måste isoleras innan det blir ofarligt.

Socialvetenskapen är också ett viktigt forskningsämne, t.ex. hur samhället kan engagera sig mer effektivt i beslutsprocesser om kontroversiella projekt som hantering av radioaktivt avfall.

Source: SKB, Sweden

Ner i underjorden

Just nu utvecklar man inom ESDREDprojektet den teknologi och mekanik som krävs för att konstruera och hantera djupa geologiska förvar. Forskningen består bl.a. av underjordisk verksamhet som transport av avfallskapslar, förslutning och återfyllning. Viktiga aspekter av underjordiska förvar och miljö studeras inom NF-PRO- och FUNMIG-projekten.
http://www.esdred.info
http://www.nf-pro.org
http://www.funmig.com

En viktig aspekt av alla delar av kärnbränslecykeln är att förstå hur aktinider fungerar. ACTINET-6- nätverk för aktinidvetenskap ansvarar för att kunskapen och anläggningarna inom Europa upprätthålls och förbättras.
http://www.actinet-network.org

Upp

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration