Fógra tábhachtach dlíthiúil
Teagmháil   |   Cuardaigh EUROPA   
SCOILTEADH NÚICLÉACH AGUS
COSAINT AR RADA?OCHT
+ Home
+ Dúshlán an fhuinnimh
+ Cumhacht núicléach inbhuanaithe
+ Réitigh ar dhramhaíl
+ Slán anois, slán as seo amach
+ Ag cosaint an phobail
+ Bonneagar oiliúna agus taighde agus forbartha (T & F)
+ Ardán teicneolaíochta: an bealach chun cinn
image image
Bullet
image

Réitigh ar dhramhaíl

Tá comhdhearcadh Eorpach ar an rogha teicniúil is fearr maidir le diúscairt dramhaíola tagtha chun cinn le blianta beaga anuas: taisclanna doimhne geolaíocha. Tá sé léirithe ag taighde a rinneadh trí Euratom go bhfuil an cur chuige seo inmharthana agus sábháilte. Tá taighde leanúnach ag féachaint ar chur chun feidhme agus ar léiriú na dteicneolaíochtaí innealtóireachta agus gaolmhara a bheadh i gceist.

Lena chois sin, tá staidéir ar bun ar phróisis a leithroinnfeadh an dramhaíl is faide saoil agus is guaisí agus a dhéanfadh ábhar de nach mbeadh chomh dochrach. D’fhéadfadh na teicneolaíochtaí “deighilt agus claochlú? seo laghdú mór a dhéanamh ar an am lena gcaithfear dramhaíl radaighníomhach a aonrú sula mbíonn sé neamhdhíobhálach.

Fócas tábhachtach taighde is ea na heolaíochtaí sóisialta chomh maith: mar shampla, conas is féidir leis an tsochaí páirt níos éifeachtaí a ghlacadh sna próisis chinnteoireachta mar gheall ar thionscadail chonspóideacha ar nós diúscairt dramhaíola radaighníomhaí.

Source: SKB, Sweden

Ag dul faoi thalamh

Tá an teicneolaíocht agus an innealtóireacht a theastóidh chun taisclanna doimhne geolaíocha a thógáil á bhforbairt i dtionscadal ESDRED. ?irítear sa taighde sin gníomhaíochtaí faoi thalamh mar iompar, séalú agus aislíonadh sorcóirí dramhaíola. Tá staidéar á dhéanamh ar phríomhghnéithe thimpeallacht na taisclainne agus na timpeallachta faoi thalamh i dtionscadail NF-PRO and FUNMIG. http://www.esdred.info
http://www.nf-pro.org
http://www.funmig.com

Tá tuiscint ar eolaíocht na ngnéithe achtainíde riachtanach i gcás gach gné den réim bhreosla núicléach. Cinntíonn Líonra Barrfeabhais ACTINET-6 go gcoinnítear saoráidí agus saineolas Eorpach agus go gcuirtear leo.
http://www.actinet-network.org

Barr an leathanaigh

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration