Tähtis õiguslik teade ja keeled
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
AATOMITUUMA LÕHUSTAMINE
JA KIIRGUSKAITSE
+ Home
+ Tõsine ülesanne energia vallas
+ Jätkusuutlik tuumaenergia
+ Jäätmelahendused
+ Ohutu praegu, ohutu tulevikus
+ Elanikkonna kaitse
+ Koolitus ning teadus- ja arendustegevuse infrastruktuur
+ Tehnoloogiaplatvorm – suur samm edasi
image image
Bullet
image

Jäätmelahendused

Viimastel aastatel on Euroopas jõutud ühtsele seisukohale, et parimaks lahenduseks jäätmetest vabanemiseks on sügavad geoloogilised ladestamispaigad. Euratomi kaudu algatatud teadusuuringud on näidanud selle variandi teostatavust ja ohutust. Jätkuv uurimistöö püüab juurutada ja tutvustada inseneriteaduse saavutusi ning sellega kaasnevaid tehnoloogiaid.

Lisaks sellele võetakse ette uuringuid kõige pikema poolestusajaga ohtlike jäätmete eraldamist ning nende muundamiseks vähem kahjulikuks materjaliks. Niisugused „eraldamise ja muundamise? tehnoloogiad võiksid oluliselt lühendada aega, mille vältel radioaktiivsed jäätmed tuleb isoleerida enne kahjutuks muutumist.

Teadusuuringute huviorbiidis on ka sotsiaalteadused: näiteks püütakse uurida, kuidas saaks ühiskonda tõhusamalt kaasata otsustusprotsessidesse, mis seonduvad selliste vastuoluliste projektidega nagu radioaktiivsete jäätmete käitlus.

Source: SKB, Sweden

Tegevus maapõues

Projektis ESDRED arendatakse tehnoloogiat ja inseneriteadust sügaval asuvate geoloogiliste ladustuspaikade ehitamiseks. Uurimistöö hõlmab selliseid maapõuetoiminguid nagu jäätmekanistrite vedu, pitseerimine ja pinnase tagasitäide. Ladustuspaiga ja maapõuekeskkonna võtmeprobleeme uuritakse projektides NF-PRO ja FUNMIG.
http://www.esdred.info
http://www.nf-pro.org
http://www.funmig.com

Tuumakütusetsükli kõikide aspektide puhul on oluline omada teadmisi aktiniidelementidest. ACTINET-6 pädevusõrgustik hoolitseb kõikide seadmete korrashoiu ja arendamise ning asjatundjate kogemuste tõhusama rakendamise eest.
http://www.actinet-network.org

Üles

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration