Vigtig juridisk meddelelse
Kontakt   |   Søgning   
NUKLEAR FISSION OG
STRÅLINGSBESKY TTELSE
+ Home
+ Energiudfordringen
+ Bæredygtig kernekraft
+ Affaldsløsninger
+ Sikre nu, sikre i fremtiden
+ Beskyttelse af offentligheden
+ Uddannelse og forskningsinfrastruktur
+ Teknologiplatform: vejen frem
image image
Bullet
image

Affaldsløsninger

I de senere år har en fælles europæisk holdning til den bedste tekniske løsning til bortskaffelse af radioaktivt affald taget form: dybtliggende underjordiske depoter. Euratom-forskning har påvist, at denne tilgang både er gennemførlig og sikker. Den igangværende forskning ser på den praktiske iværksættelse og demonstration af det involverede udviklingsarbejde og de hertil knyttede teknologier.

Herudover forskes der inden for processer, som skal kunne separere det mest langlivede og farligste affald og omdanne dette til mindre skadeligt materiale. Disse »separations- og transmutationsteknologier« vil i betydelig grad kunne forkorte den tid, radioaktivt affald skal isoleres, før det bliver uskadeligt.

Samfundsvidenskaberne er også et vigtigt fokus for forskningen, f.eks. hvordan samfundet kan blive mere effektivt inddraget i beslutningsprocesser i forbindelse med kontroversielle projekter som bortskaffelse af radioaktivt affald.

Source: SKB, Sweden

Under jorden

Den teknologi, der skal til for at bygge og drive dybtliggende underjordiske depoter, bliver udviklet i Esdred-projektet. Forskningen i dette omfatter aktiviteter i undergrunden såsom transport og forsegling af affaldsbeholdere og genopfyldning efter deponering. Nøglefænomener for depoter og miljøet i undergrunden undersøges i NF-Pro- og Funmig-projekterne. http://www.esdred.info
http://www.nf-pro.org
http://www.funmig.com

Omfattende viden om aktinidegrundstofferne er af afgørende betydning for at forstå alle aspekter af det nukleare brændselskredsløb. ACTINET6-ekspertisenetværket sikrer, at europæiske forskningsfaciliteter og fagkundskaber bliver opretholdt og forbedret.
http://www.actinet-network.org

Til toppen

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration