Viktigt rättsligt meddelande
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
KÄRNKLY VNING OCH STRÅLSKYDD
+ Home
+ Energiutmaningen
+ Hållbar kärnkraft
+ Avfallslösningar
+ Säkra nu, säkra i framtiden
+ Skydd för allmänheten
+ Utbildning och infrastruktur för F & U
+ Teknologisk plattform: vägen framåt
image image
Bullet
image

Hållbar kärnkraft

Kärnkraftstekniken har utvecklats i tre särskilda generationer. Den första generationens kärnreaktorprototyper följdes av andra generationens kärnreaktorer som för närvarande står för Europas elförsörjning.

I dag bygger man i Frankrike och Finland tredje generationens kärnkraftverk (Gen III) som är säkrare och konkurrenskraftigare. Inom en nära framtid kommer också nästa utveckling av anläggningar, Gen III +, att vara tillgänglig. En fjärde generation (Gen IV) kärnreaktorer är just nu föremål för intensiv forskning och utveckling och förväntas kunna användas kommersiellt från 2025.

Gen IV-reaktorer är verkligen innovativa. De kommer att vara både extremt säkra och ekonomiskt sett mycket konkurrenskraftiga. De kommer att utformas med passiva säkerhetssystem så att inte ens de värsta tänkbara olyckorna får någon skadlig effekt utanför anläggningen.

Gen IV-reaktorer kommer att använda uran på ett mycket effektivare sätt. En del system använder sig av slutna bränslecykler där avfallet ?bränns? inom reaktorn, vilket minskar den slutliga avfallsmängden och ger bättre skydd mot spridning av klyvbart material.

Den grundläggande forskningen om Gen IV-reaktorer pågår inom ramarna för ett globalt samarbete lett av Generation IV International Forum (GIF). Euratom är en aktiv medlem i GIF.
http://www.gen-4.org

Kärnkraftens utveckling

En ny generation

En av de nya Gen IV-teknikerna bygger på reaktorer med mycket hög temperatur. Denna teknik kan inte bara användas för att generera elektricitet, utan också för väteproduktion och andra industriella ändamål. Teknikens effektivitet och genomförbarhet utvärderas just nu inom Euratoms Rafael-projekt.
http://www.raphael-project.org/index.html

Upp

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration