Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Európsky výskumný priestor
Graphic element Home
Graphic element Pozadie
Graphic element Kontext a výzvy
Graphic element Fakty a čísla
Graphic element Rámcové programy pre výskum
Graphic element Ako a prečo
Graphic element Výhľady výskumu EÚ do budúcnosti
Graphic element Viac
   
image image
Graphic element Iné tematické projekty

 

image

Výhľady výskumu EÚ do budúcnosti

Čo udrží v budúcnosti kvalitu európskeho výskumu?

Dňa 16. júna 2004 prijala Európska komisia správu pod názvom Veda a technológia: kľúč k európskej budúcnosti, zameranú na upevnenie európskej vedúcej úlohy vo výskumnom a technologickom rozvoji. Táto správa, založená na finančných návrhoch z februára 2004, odporúča zdvojnásobiť rozpočet venovaný európskemu výskumu na približne 10 miliárd € za rok v rozmedzí rokov 2007-2013, obdobie, ktoré bude zahŕňať aj siedmy rámcový program.

Hlavný dôvod na zvýšenie financií je naplno využiť pridanú hodnotu rozsiahlej činnosti EÚ vytváraním kriticky veľkého množstva materiálu, ľudských aj intelektuálnych zdrojov a silným pôsobením na súkromné investície do výskumu.  

Správa prezentuje šesť hlavných cieľov podnecujúcich konkurencieschopný výskum a vývoj v Európskej únii, vrátane vzniku Európskych centier excelentnosti, spustenie technologických iniciatív v rastúcich priemyselných oblastiach, a vznik Európskej agentúry na podporu európskych tímov v základnom výskume. Podporuje ďalšie úsilie, ktoré sa vkladá do rozvoja výskumu a vývoja infraštruktúry a posilňovania počtu kvalifikovaných výskumníkov v kľúčových sektoroch.

Taktiež má v úmysle zameriavať sa na budúce európske výskumné snahy v kľúčových témach. Dva nové problémy – vesmír a bezpečnosť – už boli identifikované. Správa „Veda a technológia“ odporúča na záver podporovať tieto výskumné snahy s efektívnejšou implementáciou, ako je manažment prostredníctvom spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.      

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Vývoj rozpočtov EÚ pre rámcové programy v oblasti výskumu
Vývoj rozpočtov EÚ pre rámcové programy v oblasti výskumu