Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese Onderzoeksruimte
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Context en uitdagingen
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element Kaderprogramma’s voor onderzoek
Graphic element Het hoe en waarom
Graphic element Toekomstige EU onderzoeksperspectieven
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Toekomstige EU onderzoeksperspectieven

Wat is de volgende stap naar Europese Onderzoeksexcellentie?

Op 16 juni 2004 keurde de Commissie een Mededeling met als titel Wetenschappen en technologie: de sleutel voor de toekomst van Europa goed, met als doel de leidende rol van Europa inzake onderzoek en technologische ontwikkeling veilig te stellen. Deze Mededeling, gebaseerd op een Europees financieel voorstel van februari 2004 formuleert de aanbeveling om het budget besteed aan Europees onderzoek te verdubbelen tot om en bij de €10 miljard per jaar tussen 2007-2013. Dit is de periode waarover het Zevende Kaderprogramma loopt.

De voornaamste reden om de financiële middelen op te trekken is de toegevoegde waarde van de Europese actie volledig te benutten door aanzienlijke hoeveelheden materiaal, menselijke en intellectuele rijkdommen te creëren en door een krachtig hefboomeffect op de privé-investeringen in onderzoek te genereren.

De Mededeling stelt zes belangrijke doelstellingen voor om het O&O concurrentievermogen in de Unie te stimuleren, waaronder het creëren van Europese Centra van Excellentie, het lanceren van technologische initiatieven in groeiende industriële domeinen en de oprichting van een Europees Agentschap ter ondersteuning van teams die zich bezighouden met elementair onderzoek. De Mededeling onderschrijft dat er verdere inspanningen moeten worden geleverd voor de ontwikkeling van de O&O infrastructuur en voor het stimuleren van het aantal vaardige onderzoekers in de sleutelsectoren.

Het is ook de bedoeling om de toekomstige inspanningen inzake Europees onderzoek toe te spitsen op sleutelthema’s. Inmiddels werden er al twee nieuwe thema’s afgebakend: ruimte en veiligheid. Tot slot bevat de ‘Wetenschappen en technologie’ Mededeling een aanbeveling ter ondersteuning van deze onderzoeksinspanningen met meer doeltreffende implementatie, zoals beheer via partnerschappen tussen de overheid en de privé-wereld.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Evolutie van de Budgetten van het EU Onderzoek Kaderprogramma
Evolutie van de Budgetten van het EU Onderzoek Kaderprogramma