Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Europeiska området för forskningsverksamhet
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Sammanhang och utmaningar
Graphic element Fakta och siffror
Graphic element Ramprogram för forskning
Graphic element Hur och varför
Graphic element Framtidsutsikter för forskningen inom EU
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Fakta och siffror

Europa jämfört med Japan och USA

Ett sätt att mäta framstegen mot att bli världsledande inom innovation och vetenskap är att jämföra EU med dess viktigaste konkurrenter – USA och Japan. 2003 års europeiska resultattavla för innovation – ett jämförelseverktyg – visar för nästan alla faktorer som mäts att unionens resultat inom innovation (se Användbara länkar) förblir svagare än USA:s, trots Lissabon- och Barcelonastrategierna.

Ett av de viktigaste verktygen för att mäta dessa resultat är hur mycket ett land lägger ner på FoU, mätt som andel av dess BNP. 3 %-målet från Barcelona utgör den tröskel för anslagen till forskning medlemsstaterna borde uppnå för att hålla unionen på rätt kurs för att bli världens mest dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Generellt har EU-15 marginellt lyckats höja den andel man satsar på FoU, från 1,92 % 1999 till 1,99% 2002. Men unionen ligger i genomsnitt fortfarande efter sina huvudkonkurrenter, Japan (2,98%) och USA (2,80%).
Se diagrammet för närmare uppgifter.   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Investeringar i FoU i % av BNP under 2001
Källa: GD Forskning
Data: OECD, Eurostat
 Investeringar i FoU i % av BNP under 2001  Källa: GD Forskning Data: OECD, Eurostat