Pomembno pravno obvestilo in jeziki
   
Kontakt   |   Iskalnik po strežniku EUROPA   
Evropski raziskovalni prostor
Graphic element Home
Graphic element Ozadje
Graphic element Kontekst in izzivi
Graphic element Dejstva in podatki
Graphic element Okvirni programi za raziskave
Graphic element Kako in zakaj
Graphic element Bodoče perspektive EU na raziskovalnem področju
Graphic element Več
   
image image
Graphic element Drugi tematski projekti

 

image

Dejstva in podatki

Evropa v primerjavi z Japonsko in ZDA

Eden izmed načinov, kako merimo napredek na poti k svetovnemu nosilcu standarda na področju inovacij in znanosti, je primerjava EU z njenima glavnima konkurentoma - ZDA in Japonsko. Evropska lestvica dosežkov 2003 - orodje za merjenje uspešnosti, kaže na skoraj vseh merilih, da je inovacijska učinkovitost Unije (glejte poglavje Koristne povezave) kljub strategijam, ki so bile določene v Lizboni in Barceloni, še vedno šibkejša od ameriške.

Eno izmed glavnih orodij s katerim merimo to učinkovitost je, koliko neka država potroši za R&R, in sicer v odstotkih svojega BDP-ja. Cilj 3%, ki je bil zastavljen v Barceloni, je prag porabe za raziskovalno dejavnost, ki bi ga država članica morala doseči, da bi Unija lahko ostala pri svojem cilju, da pridobi naslov "najbolj dinamično gospodarstvo znanja na svetu". Evropski uniji petnajsterice je komaj uspelo povečati zneske, ki jih namenja R&R, z 1,92% leta 1999 na 1,99% leta 2002. Toda na splošno Unija še vedno zaostaja za svojima glavnima konkurentoma Japonsko (2,98%) in ZDA (2,80%).
Natančni podatki so prikazani v diagramu. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Naložbe v R&R v % BDP-ja leta 2001
Vir : GD Raziskave
Podatki: OECD, Eurostat
 Naložbe v R&R v % BDP-ja leta 2001  Vir : GD Raziskave Podatki: OECD, Eurostat