Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Európsky výskumný priestor
Graphic element Home
Graphic element Pozadie
Graphic element Kontext a výzvy
Graphic element Fakty a čísla
Graphic element Rámcové programy pre výskum
Graphic element Ako a prečo
Graphic element Výhľady výskumu EÚ do budúcnosti
Graphic element Viac
   
image image
Graphic element Iné tematické projekty

 

image

Fakty a čísla

Európa verzus Japonsko a Spojené štáty americké

Jednou z metód ako zmerať napredovanie EÚ vo vzťahu k svetovým priekopníkom inovácie a výskumu je porovnať ju s jej najväčšími konkurentmi, USA a Japonskom. Európska tabuľka výsledkov inovácií za rok 2003 – nástroj benchmarkingu – ukazuje  skoro vo všetkých kritériách, že výkonnosť únie v inovácii (pozri užitocné clánky) zaostáva za USA aj napriek lisabonskej a barcelonskej stratégii.

Jedným z hlavných nástrojov na meranie výkonnosti je, koľko finančných prostriedkov vynaloží krajina na výskum a vývoj v percentách z HDP. Barcelonský 3-percentný cieľ je prahom  na vynaloženie prostriedkov na výskum a vývoj, ktoré by mali členské štáty dosiahnuť, aby udržali cieľ únie stať sa najdynamickejšou ekonomikou vo svete založenou na vedomostiach. Európska pätnástka celkovo dokázala tesne zvýšiť čiastku, ktorú vynakladá na výskum a vývoj, z 1,92 % v roku 1999 na 1,99 % v roku 2002. V priemere však únia zaostáva za svojimi hlavnými konkurentmi, Japonskom (2,98 %) a USA (2,80 %).
Podrobnosti pozri v grafe.    

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Preložiť: Investície do výskumu a vývoja v % z HDP v roku 2001
Zdroj: GR pre výskum
Údaje: OECD, Eurostat
 Preložiť: Investície do výskumu a vývoja v % z HDP v roku 2001  Zdroj: GR pre výskum Údaje: OECD, Eurostat