Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese Onderzoeksruimte
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Context en uitdagingen
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element Kaderprogramma’s voor onderzoek
Graphic element Het hoe en waarom
Graphic element Toekomstige EU onderzoeksperspectieven
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Feiten en cijfers

Europa versus Japan en de USA

Een manier om te weten in welke mate Europa uitgroeit tot de vaandeldrager van innovatie en wetenschap bestaat erin de EU te vergelijken met haar voornaamste concurrenten: de VS en Japan. Het “2003 Europese Innovatiescorebord” – een referentie-instrument – toont op nagenoeg alle vlakken dat de innovatieprestatie van de Unie (zie nuttige links), ondanks de strategieën van Lissabon en Barcelona, ten opzichte van de VS ondermaats scoort.

Een van de belangrijkste instrumenten om deze prestatie te meten is na te gaan welk percentage van het BNP een land spendeert aan O&O. De 3% doelstelling van Barcelona is een drempel van onderzoeksuitgaven die een land dient te behalen opdat de Unie haar doel zou kunnen verwezenlijken en uitgroeien tot een van de meest dynamische, op kennis gebaseerde economieën ter wereld. Globaal genomen is het Europa van de 15 erin geslaagd om het bedrag besteed aan O&O op te trekken van 1.92% in 1999 tot 1.99% in 2002. Maar gemiddeld gezien vertoont de Unie nog steeds een achterstand ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten, Japan (2.98%) en de USA (2.80%).
Zie grafiek voor bijzonderheden.    

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Investeringen in O&O uitgedrukt in % van het BNP in 2001
Bron: DG Onderzoek
Data : OESO, Eurostat
 Investeringen in O&O uitgedrukt in % van het BNP in 2001  Bron: DG Onderzoek Data : OESO, Eurostat