Svarigs juridisks pazinojums un valodas
   
Kontakti   |   Meklēt   
Eiropas Pētniecības telpa
Graphic element Home
Graphic element Pamats
Graphic element Konteksts un uzdevumi
Graphic element Fakti un skaitļi
Graphic element Pētniecības pamatprogrammas
Graphic element Kā un kādēļ
Graphic element ES pētniecības nākotnes perspektīvas
Graphic element Vairāk
   
image image
Graphic element Citi tematiskie projekti

 

image

Fakti un skaitļi

Eiropa pret Japānu un ASV

Viens no veidiem, kā novērtēt notikumu attīstības gaitu, kļūstot par pasaules standartu noteicēju jauninājumu un zinātnes jomā, ir salīdzināt ES ar tās galvenajiem konkurentiem – ASV un Japānu. Eiropas 2003. gada Jauninājumu progresa ziņojums, kas ir salīdzinošās novērtēšanas līdzeklis, attiecībā uz gandrīz visiem pasākumiem liecina, ka, neraugoties uz Lisabonas un Barselonas stratēģiju, jauninājumu ieviešanas process Eiropas Savienībā (skatīt “Noderigas timekla vietnes”) joprojām ir vājāks nekā ASV.

Viens no galvenajiem minētā procesa novērtēšanas līdzekļiem ir to resursu apjoms, ko valsts tērē pētniecībai un attīstībai, tos izsakot kā īpatsvaru no IKP. Barselonas stratēģijā noteiktais 3 % mērķis ir pētniecības izdevumu slieksnis, kas dalībvalstīm jāsasniedz, lai Savienība varētu izveidot pasaules dinamiskāko uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku. Kopumā ES-15 ir izdevies nedaudz palielināt līdzekļu apjomu, ko tā tērē pētniecībai un attīstībai, no 1,92 % 1999. gadā līdz 1,99 % 2002. gadā. Taču caurmērā ES joprojām atpaliek no tās galvenajiem konkurentiem – Japānas (2,98 %) un ASV (2,80 %).
Sīkāku informāciju skat. grafikā.    

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 2001. gadā (% no IKP)
Avots: Pētniecības ģenerāldirektorāts
Dati: ESAO, Eurostat
 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 2001. gadā (% no IKP)  Avots: Pētniecības ģenerāldirektorāts Dati: ESAO, Eurostat