Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Eurooppalainen tutkimusalue
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Konteksti ja haasteet
Graphic element Tilastot ja tosiasiat
Graphic element Tutkimuksen puiteohjelmat
Graphic element Taustaa
Graphic element EU:n tulevia tutkimusnäkökohtia
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Tilastot ja tosiasiat

Eurooppa vastaan Japani ja Yhdysvallat

Eräs tapa mitata EU:n edistymistä kohti maailmanlaajuisten standardien asettajan asemaa tieteen ja innovaatioiden alalla on verrata EU:n tuloksia Yhdysvaltojen ja Japanin saavutuksiin. Vertailussa käytetty työkalu European Innovation Scoreboard osoittaa, että Euroopan unionin innovaatiosaavutukset olivat vuonna 2003 lähes kaikissa suhteissa heikommat kuin Yhdysvaltojen vastaavat tulokset (katso kohtaa "Hyödyllisiä linkkejä") Lissabonin ja Barcelonan strategioista huolimatta.

Keskeisimpiin vertailukohteisiin kuuluu bruttokansantuotteen prosenttiosuus, jonka valtiot sijoittavat tutkimukseen ja kehitykseen. Jäsenvaltioiden on saavutettava Barcelonan kolmen prosentin tavoite, jotta EU pysyisi tavoitteessaan tulla maailman dynaamisimmaksi osaamispääomaan perustuvaksi taloudeksi. Viidentoista jäsenvaltion Euroopan unioni on onnistunut hieman korottamaan tutkimukseen ja kehitykseen käytettävää osuutta vuoden 1999 prosenttiosuudesta 1,92 vuoden 2002 prosenttiosuuteen 1,99. Siitä huolimatta Euroopan unioni on edelleen jäljessä tärkeimmistä kilpailijoistaan Japanista (2,98 %) ja Yhdysvalloista (2,80 %).
Lisätietoja on kaaviossa.   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen vuonna 2001 (prosentteina BKT:sta)
Lähde: DG Research
Tiedot: OECD, Eurostat
 Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen vuonna 2001 (prosentteina BKT:sta)  Lähde: DG Research Tiedot: OECD, Eurostat