Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
   
Επικοινωνία   |   Αναζήτηση στον EUROPA   
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
Graphic element Home
Graphic element Ιστορικό
Graphic element Περιεχόμενο και προκλήσεις
Graphic element Δεδομένα και αριθμοί
Graphic element Προγράμματα Πλαίσια για την έρευνα
Graphic element Το πώς και το γιατί
Graphic element Μελλοντικές προοπτικές της έρευνας της ΕΕ
Graphic element Περισσότερες πληροφορίες
   
image image
Graphic element Άλλα θεματικά σχέδια

 

image

Δεδομένα και αριθμοί

Ευρώπη εναντίον της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ

Ένας τρόπος μέτρησης της προόδου στο δρόμο προς την κορυφαία θέση του κόσμου όσον αφορά την καινοτομία και την επιστήμη είναι η σύγκριση της ΕΕ με τους κύριους ανταγωνιστές της, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Ο ευρωπαϊκός πίνακας καινοτομίας 2003 – ένα εργαλείο αξιολόγησης – δείχνει σχεδόν σε όλα τα μέτρα ότι η απόδοση της Ένωσης στην καινοτομία (βλέπε Χρήσιμες διευθύνσεις) παραμένει πιο αδύναμη από αυτή των ΗΠΑ, παρά τις στρατηγικές της Λισσαβώνας και της Βαρκελώνης.

Ένα από τα κύρια εργαλεία υπολογισμού αυτής της απόδοσης είναι το ποσό που δαπανά μια χώρα για Ε&Α ως ποσοστό του Α.Ε.Π της. Ο στόχος του 3% της Βαρκελώνης είναι ένα όριο δαπανών για την έρευνα στο οποίο θα πρέπει να φτάσουν τα κράτη μέλη για να επιτευχθεί ο στόχος του να γίνει η E.E η δυναμικότερη  οικονομία που να βασίζεται στη γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνολικά, η ΕΕ-15 έχει κατορθώσει να αυξήσει οριακά το ποσό που δαπανά σε Ε&Α από 1.92% το 1999 σε 1.99% το 2002. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, η Ένωση υπολείπεται ακόμη των βασικών της ανταγωνιστών, της Ιαπωνίας (2.98%) και των ΗΠΑ (2.80%).
Για λεπτομέρειες, βλέπε τη γραφική παράσταση. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Επενδύσεις σε Ε&Α σε % του Α.Εγχ.Π. το 2001
Πηγή : Γενική Διεύθυνση Έρευνας
Στοιχεία : ΟΟΣΑ, Eurostat
 Επενδύσεις σε Ε&Α σε % του Α.Εγχ.Π. το 2001  Πηγή : Γενική Διεύθυνση Έρευνας Στοιχεία : ΟΟΣΑ, Eurostat