Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Det Europæiske Forskningsrum
Graphic element Home
Graphic element Baggrund
Graphic element Kontekst og udfordringer
Graphic element Fakta og tal
Graphic element Rammeprogrammer for forskning
Graphic element Hvordan og hvorledes
Graphic element Fremtidige perspektiver for forskningen i EU
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

Fakta og tal

Europa i forhold til Japan og USA

En måde man kan måle de fremskridt, der er blevet gjort med henblik på at gøre Europa til verdens standardsætter inden for innovation og videnskab, består i at sammenligne EU med dens vigtigste konkurrenter: USA og Japan. Den europæiske innovationsresultattavle for 2003 - et såkaldt benchmarkingredskab - viser, at Unionens innovationsevne (se Nyttige links) på næsten alle områder fortsat er svagere end USA's på trods af Lissabon- og Barcelona-strategierne.

En af de vigtigste indikatorer for denne evne er, hvor stor en procentdel af et lands BNP, der investeres i F&U. Det 3%-mål, der blev vedtaget i Barcelona, er et mindstemål for det beløb, som medlemsstaterne skal investere i forskning for at sikre, at Unionen vil opfylde målet om at udvikle sig til verdens mest dynamiske videnbaserede økonomi. Alt i alt er det lykkedes EU15 at øge beløbet marginalt fra 1,92% i 1999 til 1,99% i 2002. Men gennemsnitligt er Unionen stadig bagefter sine vigtigste konkurrenter: Japan (2,98%) og USA (2,80%).
Se grafen for yderligere oplysninger.   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Investering i F&U udtrykt i % af BNP i 2001
Kilde: GD Forskning
Data: OECD, Eurostat
 Investering i F&U udtrykt i % af BNP i 2001 Kilde: GD Forskning Data: OECD, Eurostat