Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese Onderzoeksruimte
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Context en uitdagingen
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element Kaderprogramma’s voor onderzoek
Graphic element Het hoe en waarom
Graphic element Toekomstige EU onderzoeksperspectieven
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Het hoe en waarom

De EOR leven inblazen

EOR werd door de Commissie beschreven als “centraal voor de toekomstige economische groei en het concurrentievermogen van Europa”. De omzetting ervan naar de praktijk is geen optie maar een absolute noodzaak om de huidige levensstandaard van Europa te handhaven. KP6 is het belangrijkste instrument om EOR tot leven te brengen. Dit betekent het stimuleren van innovatie en van het gebruik van onderzoeksresultaten en de overdracht ervan naar commerciële technologieën binnen de Unie en al haar regio’s, met inbegrip van de nieuwe Lidstaten.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7