Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese Onderzoeksruimte
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Context en uitdagingen
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element Kaderprogramma’s voor onderzoek
Graphic element Het hoe en waarom
Graphic element Toekomstige EU onderzoeksperspectieven
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Kaderprogramma’s voor onderzoek

Spitten in het Zesde Kaderprogramma

Sinds de lancering van het Eerste Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling in 1984 heeft de Unie een toonaangevende rol gespeeld in het organiseren en implementeren van multidisciplinaire onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten in Europa en daarbuiten (zie de begrotingsgrafieken). Met de Onderzoeksprogramma’s van de EU werden de nieuwe Lidstaten voor het eerst in samenwerkingsprojecten betrokken.

Het Zesde Kaderprogramma (KP6) 2002-2006 spitst zich toe op uiterst kwaliteitsvol onderzoek dat zich concentreert op de wetenschap en het onderzoek in Europa en dit ook integreert. Het streeft ook naar een maximale transnationale samenwerking door progressief activiteiten en actoren te integreren zodat Europa zich kan concentreren op een beperkter aantal thematische onderzoeksprioriteiten.

Algemeen gesproken zijn de zeven voornaamste thematische prioriteiten voor KP6 om zich op onderzoek te concentreren en dit te integreren:

  • Menswetenschappen: genomica en biotechnologie voor de gezondheid (€2,25 miljard) 
  • Technologie voor de informatiemaatschappij (€3,62 miljard) 
  • Nanotechnologie en nanowetenschappen, op kennis gebaseerde multifunctionele materialen en nieuwe productieprocessen en mechanismen (€1,30 miljard) 
  • Lucht- en ruimtevaart (€1,07 miljard) 
  • Voedselkwaliteit en veiligheid (€685 miljoen) 
  • Duurzame ontwikkeling, globale verandering en ecosystemen (€2,12 miljard) 
  • Burgers en bestuur in de kennismaatschappij (€225 miljoen)
Een belangrijk kenmerk van KP6 was de oprichting van nieuwe financieringsinstrumenten – zoals de Netwerken van Excellentie en Geïntegreerde Projecten. Bedoeling daarvan is een grote hoeveelheid expertise en hulpmiddelen te vergaren om te komen tot ambitieuze onderzoeksdoelstellingen    

Ruime begroting, ruime mogelijkheden

Bovenop dit alles werd een aanzienlijk bedrag – €2,6 miljard van de €17,5 miljard begroting van KP6 - uitgetrokken voor activiteiten om de EOR te herstructureren, waaronder programma’s voor onderzoek en innovatie, menselijke hulpbronnen en mobiliteit, onderzoeksinfrastructuur, en wetenschappen en samenleving. Verder wordt €320 miljoen uitgetrokken voor de versteviging van de EOR fundamenten, het ondersteunen van een betere coördinatie en een samenhangende ontwikkeling van het O&O beleid, waaronder het EOR-NET programma. KP6 voorziet ook meer dan €1,2 miljard voor Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) onderzoek, waaronder de gecontroleerde thermonucleaire fusie (ITER), beheer van kernafval afkomstig van atoomsplitsing en bescherming tegen straling, enz. 

KP6 projecten die met de nieuwe instrumenten worden gefinancierd:

SEAFOODplus
Dit Geïntegreerd Project werd in de eerste maanden van 2004 gelanceerd en richt zich op de beperking van gezondheidsproblemen en aandoeningen die samenhangen met de consumptie van zeevruchten/ visvangst en productie. Dit project behandelt kwesties zoals de ethiek van visvangst, consumptie- en milieuproblemen, en de verbetering van de productie en een beter gebruik van bijproducten. De EU bijdrage tot het project dekt 55% van de totale begroting die €26 miljoen vertegenwoordigt. Onder de partners uit 16 Europese landen, waaronder nieuwe Lidstaten, zijn vertegenwoordigers van de industrie, de academische wereld en de handel – meer in het bijzonder KMO’s.

GA2LEN
Het “Global Allergy and Asthma European Network” (Europees Allergie- en Astma-netwerk) dat begin 2004 werd gelanceerd, plaatst een immens gezondheidsprobleem in de kijker. Dit Netwerk van Excellentie dat onder de vlag van KP6 werd opgericht en een looptijd heeft van vijf jaar, kan rekenen op EU-fondsen ter waarde van €14,4 miljoen. Bedoeling van dit netwerk is de kwaliteit en relevantie van onderzoek naar deze complexe aandoeningen te versterken en de last van allergie en astma op de Europese burgers en de Europese gezondheidssystemen te verminderen.
   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7