Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Európsky výskumný priestor
Graphic element Home
Graphic element Pozadie
Graphic element Kontext a výzvy
Graphic element Fakty a čísla
Graphic element Rámcové programy pre výskum
Graphic element Ako a prečo
Graphic element Výhľady výskumu EÚ do budúcnosti
Graphic element Viac
   
image image
Graphic element Iné tematické projekty

 

image

Kontext a výzvy

Úsilie ERA o posilnenie aktivít

Európsky výskumný priestor bol skoncipovaný za účelom posilnenia súdržnosti a dosahu na európsku vedu a výskum. Vo svojom zakladajúcom dokumente Smerom k Európskemu výskumnému priestoru cituje viacero konkrétnych výziev, ktoré chce splniť.

Tie zahŕňajú lepšie využitie vedeckých zdrojov a pomôcok na európskej úrovni, dynamickejšie súkromné investovanie do výskumu a vývoja, zvýšené ľudské zdroje a mobilitu výskumníkov, ako aj poskytnutie priaznivejších podmienok pre výskumný priestor “spoločných hodnôt”.

Vo svojom jadre sa ERA usiluje združiť roztrúsené zdroje a odborné znalosti tak, aby bolo možné vykonať dôležité a prospešné projekty. Jej cieľom je znížiť prostredníctvom lepšej výmeny informácií a koordinácie zbytočné papierovanie – zvýšiť efektívnosť a dôveru v proces.   

Ľudské zdroje sú kľúčové

Na oživenie ERA vydala Komisia dokument pod názvom Urobiť z ERA skutočnosť: Smernice pre výskumné aktivity EÚ, ktorý tiež pomohol formovať Šiesty rámcový program pre vedu a výskum.

Medziiným vyzdvihuje dôležitosť vytvorenia siete medzi národnými výskumnými programami a hodnoty koordinovaných a cieľových výskumných projektov a infraštruktúry EÚ. Taktiež kladie dôraz na ústrednú rolu ľudských zdrojov - t.j. na ženy a vedu, otázky mobility výskumných pracovníkov, vedu a mládež – ktorú zohrávajú v posilnenej Európskej vede a technológií v rozširujúcej sa únii.  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7