Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese Onderzoeksruimte
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Context en uitdagingen
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element Kaderprogramma’s voor onderzoek
Graphic element Het hoe en waarom
Graphic element Toekomstige EU onderzoeksperspectieven
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Waarom ondersteunt de Europese Unie onderzoek?

Stelt u zich even het volgende scenario voor : een team van wetenschappers in Lissabon verwezenlijkt een doorbraak op het vlak van cytogenetica en ontrafelt de vitale code voor erfelijke vormen van kanker. De onderzoekers spenderen immens veel tijd en geld aan het toetsen van hun bevindingen om er dan achter te komen dat een Zweeds team twee maanden eerder tot dezelfde conclusie kwam.

Als de Europese Unie de fragmentering van het Europees onderzoek betreurt, dan verwijst ze onder meer naar dergelijke situaties. Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU bestaat erin om de onderzoeksbeheerders doeltreffender te helpen communiceren en te komen tot een verbeterde coördinatie van hun activiteiten binnen Europa. 

De vormgeving van de EOR

In hetzelfde jaar waarin de EOR het levenslicht zag, formuleerden de Europese leiders op de Europese Top in Portugal een aantal ideeën die werden gebundeld onder de naam “Lissabon Strategie”. Deze strategie was erop gericht Europa tegen 2010 te helpen uitgroeien tot de “meest dynamische en competitieve op kennis gebaseerde economie ter wereld”. Twee jaar later, op de Top van Barcelona, toen bleek dat EU achter geraakte op het schema, werd deze strategie versterkt met doelstellingen die de Lidstaten ertoe aanzetten het BNP-percentage besteed aan onderzoek en ontwikkeling op te trekken – de zogenaamde 3% Doelstelling.

De som van de afzonderlijke gehelen

Een beknopt overzicht van de uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen die de wereld veranderden, zoals de televisie en het Web, onthult de sinds gevestigde uitmuntende Europese traditie op het vlak van onderzoek en innovatie.

Terwijl Europa in heel wat wetenschappelijke en technologische domeinen – o.a. in de energie- en medische sector – een voortrekkersrol speelt – werkten de Europese wetenschappers en expertisecentra veeleer versnipperd over het continent. Zoals bovenstaand voorbeeld aantoont, hebben wetenschappelijke verwezenlijkingen binnen de Unie te lijden onder de afwezigheid van een adequate samenwerking en een gebrek aan onderlinge communicatie.

Met het Zesde Kaderprogramma (KP6) – het meest recente in een reeks EU-acties voor het financieren van onderzoek – werd alles in gereedheid gebracht om de verstrooide onderzoeksactiviteiten van Europa onder één koepel samen te brengen. De bedoeling van dit programma is het creëren van een stevige onderbouw en van netwerken waarbinnen onderzoek en innovatie kunnen gedijen.

Die uniforme structuur kreeg de naam Europese Onderzoeksruimte (EOR) – een platform voor het groeperen en intensifiëren van de onderzoeksinspanningen op Europees niveau, en de coördinatie ervan met nationale en internationale initiatieven. EOR is bedoeld om de onderzoeksactiviteiten en het innovatiebeleid op Europese schaal te sturen en te helpen stroomlijnen, en daardoor de toekomst van economie en concurrentievermogen van de 25 EU Lidstaten te helpen veiligstellen. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Met de successen die het Hongaarse Centrum voor Biologisch Onderzoek boekte op het vlak van genetica, enzymologie en plantenbiologie, had het centrum helemaal geen moeite om het label van Europees Centrum van Excellentie te behalen.
Met de successen die het Hongaarse Centrum voor Biologisch Onderzoek boekte op het vlak van genetica, enzymologie en plantenbiologie, had het centrum helemaal geen moeite om het label van Europees Centrum van Excellentie te behalen.