BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Concrete vorderingen

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
Energiebeheersing is de hele geschiedenis lang nauw verbonden geweest met het lot van de mens en wordt nu met een drieledige uitdaging geconfronteerd: de eis dat we moeten voorzien in de behoeften van de ontwikkelinglanden, de uiteindelijke uitputting van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde die zich door het massale gebruik daarvan dreigt voor te doen.
Het is dan ook hoog tijd dat we de enorme reserves aan schone en duurzame energie die het aardse ecosysteem in zich bergt, eindelijk gaan benutten. De krachten in water en lucht, zonnestraling, energie uit planten, aardwarmte en het gebruik van waterstof als brandstof zijn allemaal schatten die klaarliggen om te worden gebruikt. Wanneer we hier echt voor kiezen, moeten we echter wel de gecentraliseerde manier waarop we energie produceren en gebruiken, grondig veranderen.
Europa heeft het protocol van Kyoto getekend en zich daarbij vastgelegd op een terugdringing van het broeikaseffect en zich vervolgens ten doel gesteld het aandeel van duurzame energie binnen tien jaar te verdubbelen. Onderzoekprojecten spelen in dit pro-actieve beleid een essentiële rol. Ze zijn enerzijds gericht op technologische innovatie en anderzijds moeten ze de structurele belemmeringen wegnemen voor de integratie van duurzame energiebronnen in ons dagelijks leven.

Wilt u hierover nog meer weten?

Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderzoek
E-mail: Research DG contacts

Afdeling Communicatie:
Fax: +32-2-295 82 20
Wetstraat 200
1049 Bruxelles

Internet site: http://ec.europa.eu/research/


 
Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
  Graphic element Zoekfunctie Top