BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Waterstof: energie van de toekomst

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementFeiten en acties

Wordt waterstof de duurzame en onuitputtelijke brandstof van de toekomst? De wetenschap volgt twee sporen. Een heel geavanceerd instrument, dat nog in ontwikkeling is, is de brandstofcel. Daarnaast is er - op veel langere termijn - de fusie van waterstofkernen.
In een klassieke batterij wordt de stroom geleverd door elektrochemische reagentia die "opraken", maar in een brandstofcel wordt de elektriciteit (met daarnaast warmte) opgewekt door de reactie tussen waterstof, dat voortdurend wordt aangevuld, en zuurstof uit de lucht waarbij water ontstaat en elektronen vrijkomen. Niet alleen in Europa maar ook in de Verenigde Staten en Japan wordt in de industrie intensief onderzoek gedaan naar heel veel soorten brandstofcellen - zowel voor elektromotoren voor auto's als voor nieuwe generaties centrales voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Deze veelbelovende methode om duurzame energie te produceren moet de komende tien tot twintig jaar een niet te verwaarlozen marktaandeel veroveren.
Kernfusie heeft als weergaloze ambitie uiteindelijk te komen tot een beheerste variant van het indrukwekkende proces voor de productie van energie dat zich in sterren afspeelt, waarbij waterstofkernen samensmelten tot heliumkernen. Europa investeert al veertig jaar heel veel in het onderzoek naar deze energie van de toekomst, die in één klap een einde zou maken aan de dreiging die de geleidelijke uitputting van de fossiele brandstoffen inhoudt zonder dat er daarbij vervuiling of radioactief afval ontstaat. Op dit moment loopt er een ambitieus wereldwijd samenwerkingsproject voor kernfusie (ITER), dat uiteindelijk moet leiden tot een eerste experimentele reactor.

Waterstof: energie van de toekomst

De accu van de toekomst
De brandstofcel komt in aanmerking om de bron van schone energie voor de auto van de toekomst te worden, maar is ook een veelbelovend alternatief voor toepassingen op industriële schaal. In het kader van een Europees project heeft een consortium van Duitse en Deense bedrijven een nieuw soort stroomaggregaat ontwikkeld dat installaties van zowel elektriciteit als warmte kan voorzien.

Energie uit de sterren
Europa is mondiaal koploper bij het onderzoek naar kernfusie en de knowhow hiervoor is vooral verkregen dank zij de hoge investeringen in de JET (Joint European Torus) in Abingdon (Verenigd Koninkrijk). In deze futuristische installatie zijn met succes experimenten uitgevoerd waarbij korte tijd kernfusie-energie met een vermogen tot 1,7 MW is geproduceerd.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top