BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Biomassa of energie uit planten

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementFeiten en acties

Biomassa is een enorm energiereservoir dat verschillende van planten afkomstige grondstoffen omvat: bosbouwproducten, specifieke gewassen en gerecycleerd afval van landbouw, industrie en huishoudens. Op wereldschaal komt deze energiebron op de vierde plaats (14% van het mondiale verbruik). Alleen in Oostenrijk, Finland en Zweden speelt biomassa een niet te verwaarlozen rol, maar het aandeel in de totale balans voor Europa bedraagt slechts 2%. Deze energiebron die kan worden bewaard en geen fluctuaties kent, biedt echter vele voordelen. Ten aanzien van het dreigende broeikaseffect is het gebruik van biomassa neutraal: uit de planten die worden gebruikt om energie te leveren komt de koolstof vrij die daar tijdens de groei in is vastgelegd. Een echte biomassa-industrie, een potentiële bron van werkgelegenheid, lijkt een potentiële ontwikkelingsroute voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Daarbij doen zich echter wel logistieke problemen voor, aangezien er veel grondstoffen moeten worden verwerkt om voldoende energie met het vereiste rendement te krijgen. Momenteel zijn de kosten van de geproduceerde energie voor veel toepassingen nog te hoog.
Er lopen verschillende Europese onderzoekprojecten naar conversietechnologie (thermochemische, chemische en biologische procédés), die perspectieven bieden voor uiteenlopende toepassingen voor het gebruik als bron van warmte en elektriciteit of in de vorm van "biobrandstoffen".

Biomassa of energie uit planten

Een schone brandstof
De destilleerderij van Artenay (Frankrijk): bioethanol, vervaardigd uit bijvoorbeeld koolzaad of zonnebloemen, is een alternatieve brandstof voor auto's.

De landbouw als producent van groene brandstof
Een Italiaans bedrijf heeft samen met Duitse partners een procédé uitgewerkt voor de conversie van biomassa uit de landbouw via pyrolyse. Door deze innovatie kan een gasvormige brandstof worden verkregen die door gasturbines of dieselmotoren voor de opwekking van elektriciteit kan worden gebruikt.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top