BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Water, wind, zon en aarde

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementFeiten en acties

Water, wind, zon en aardeWaterkracht uit rivieren is met 13% van de elektriciteitsopwekking in de Unie de koploper van de "duurzame" energiebronnen die momenteel in Europa worden gebruikt. Afgezien van de ontwikkeling van microcentrales voor rivieren, afgestemd op specifieke situaties, is waterkracht uit zee - golfenergie en getijdenenergie - op dit moment het interessantste onderzoekgebied.
Windenergie komt op de tweede plaats met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4000 megawatt (MW). Op sommige plaatsen zijn heel grote windmolenparken geïnstalleerd, met name langs de kust van de Noordzee en in de Middellandse Zee. Door intensief onderzoek op het gebied van de aërodynamica en de mechanica zijn er grote technische vorderingen geboekt en is de prijs per kilowattuur zeer concurrerend geworden. De ontwikkeling van krachtige windmolencentrales op offshore-platforms biedt voor deze sector veelbelovende perspectieven.
Aangemoedigd door de goede resultaten in vrijwel overal in Europa gebouwde installaties wordt er ten slotte verder gewerkt aan onderzoek om de prestaties bij het gebruik van zonne-energie (zonnecellen en thermisch) nog verder op te voeren. Een van de toepassingen waarvoor een mooie toekomst lijkt weggelegd, is een systematischer integratie van collectoren in gebouwen.

De warmte van de aarde
In verschillende streken van Europa vormt aardwarmte in de bodem een interessante warmtebron. Met Europese steun is in het kader van een demonstratieproject in de kleine gemeente Haag (Oostenrijk) een pompleiding aangelegd waarmee woningen en openbare gebouwen kunnen worden verwarmd.

Water, wind, zon en aarde

Windmolens midden op zee
In Zweden is in 1998 niet ver van het eiland Gotland in de Oostzee het eerste offshore-windenergiepark aangelegd. Dit Europese demonstratieproject, waaraan Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben meegewerkt, heeft als doelstelling de technologische en economische haalbaarheid aan te tonen van een dergelijke installatie van de toekomst, waarvan de hoge investeringen voor de aanleg moeten worden gecompenseerd door de mogelijkheid om tegen zeer lage prijzen grote hoeveelheden energie te leveren.

Water, wind, zon en aarde

Mini-waterkracht
In het beschermde regionale park van Adamello (Italiaanse Alpen) levert een demonstratie-minicentrale plaatselijk goedkope energie waarbij het zeer kwetsbare natuurlijke milieu wordt gespaard.

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top