BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Hindernissen die moeten worden opgeruimd

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Hindernissen die moeten worden opgeruimdOm te zorgen dat duurzame energie het haalt, moet de alom tegenwoordige benadering van onze "energievretende" maatschappij op basis van "alleen maar olie" of "alleen maar kernenergie" grondig veranderen. Duurzame energie is namelijk alleen maar lokaal en met fluctuaties beschikbaar, zodat een combinatie met andere bronnen nodig is.
Omdat deze energiebronnen voor het grootste deel gratis zijn en decentraal worden gebruikt, is een onafhankelijke energievoorziening zowel voor de lokale gemeenschappen als op Europese schaal verzekerd. Vanwege hun beperkte vermogen duurt het echter lang voordat de aanloopinvesteringen voor de benutting van deze energie zijn afgeschreven en zijn de onderhoudskosten hoog. Ontwikkeling hiervan is dus alleen mogelijk bij een integratie met het klassieke elektriciteitsnet, zodat de autonome installaties de fluctuaties van de benutte natuurverschijnselen kunnen opvangen door enerzijds een productieoverschot af te staan en anderzijds bij een productiedaling elektriciteit af te nemen.
Deze energievormen zijn weliswaar intrinsiek schoon, maar enige hinder is toch onontkoombaar zoals geluidshinder bij windmolens of de ingrijpende verstoring van het landschap en ecosystemen door stuwdammen voor waterkrachtcentrales.


Graphic elementDe acties

Hindernissen die moeten worden opgeruimdDe in het kader van de Europese programma's uitgevoerde projecten zijn bedoeld om deze hindernissen uit de weg te ruimen.
De apparatuur wordt steeds beter en de technologie blijft vorderingen boeken. De verhoging van het rendement van de gereedschappen voor het gebruik van de verschillende duurzame energiebronnen - turbines, collectoren, zelfreguleersystemen, opslagsystemen, oplossingen voor hinder enz. - is een van de uitdagingen voor de onderzoekers.
De integratie van duurzame energie op alle mogelijke niveaus van het energieverbruik in Europa, zowel in steden als in afgelegen gebieden en zowel in woningen als in de industrie en de dienstensector, is nu een belangrijke prioriteit voor de Europese programma's geworden. De economische dimensie van het onderzoek - en van de bijbehorende demonstratieprojecten - vormt de kern van de ontwikkeling die in Europa is ingezet. Dit is van doorslaggevend belang als we deze markt, die al een groot aantal KMO's kent en een groot potentieel voor de werkgelegenheid heeft, verder willen openen en dynamischer willen maken.

De voorwaarden voor succes
De liberalisering van de elektriciteitsector in Europa biedt een goede gelegenheid voor de bevordering van duurzame energie. Uitgaande van een kosten/batenanalyse van de integratie van deze energiebronnen in de productie- en distributiesystemen -
rekening houdend met technisch-
economische factoren, milieuaspecten en sociale en financiële factoren - heeft het REALM-project een aantal strategische aanbevelingen opgesteld voor de elektriciteitsbedrijven en de politiek.

Vorderingen bij zonnecellen
Specialisten op het gebied van materialen, zonnecellen en opto-elektronica werken in het kader van het Hercules- project samen om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw soort apparaat waarmee de kosten van zonne-energie vergelijkbaar worden met die van klassieke energiebronnen. Met een innoverende concentrator van zonnestraling kan de elektriciteitsproductie van minuscule cellen (1 mm2) worden opgevoerd zodat er een kleiner oppervlak van zonnepanelen nodig is.

Energie met synergie
Hoe moet het beheer van het elektriciteitsnet worden aangepast om de verschillende energiebronnen daarin te integreren? De onderzoekers van het Care-project hebben een moduleerbaar systeem uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met de raming van de belasting, de dynamische evaluatie van de continuïteit en de real-time optimalisering van het gebruik van klassieke en duurzame energiebronnen. Een eerste prototype is op Kreta geïnstalleerd en heeft ervoor gezorgd dat het verbruik van stookolie door thermische centrales met 3% is gedaald.

Zonne-energie in de woonomgeving
In een woonwijk in Dordrecht (Nederland) zijn zonnecollectoren in het dak van de huizen ingebouwd. Dit architectuur-demonstratieproject biedt een aangename bescherming tegen de zon in de zomer en levert bovendien 35% van het elektriciteitverbruik.

Hindernissen die moeten worden opgeruimd

Meer werkgelegenheid, minder decibels
Bij het onderzoek naar de beperking van de geluidshinder van reuzenwindmolens, uitgevoerd door Enercon, zijn installaties ontwikkeld die met een minimale geluidshinder 's nachts kunnen draaien. Deze Duitse KMO, die in zijn sector wereldwijd momenteel de tweede plaats inneemt, heeft zich gespecialiseerd in geavanceerde technologie die vooral in het kader van zijn deelname aan acht Europese projecten is ontwikkeld. Zijn dynamische groei heeft geleid tot een spectaculaire stijging van het aantal banen: bij de oprichting in 1987 waren er zo'n twintig personeelsleden en tien jaar later bijna 900.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top