BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Duurzame energie: de uitdaging

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

De ontwikkeling van duurzame energie is begonnen toen wij ons door de oliecrises in de jaren 70 bewust zijn geworden van het feit dat de fossiele brandstoffen ooit op zou raken. Omdat dit echter een vage dreiging in de toekomst bleef, zijn er nog maar enkele bescheiden stappen in deze richting gezet.
Sindsdien is het energievraagstuk een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het gebruik van kolen en olie blijkt niet te voldoen aan de nieuwe eis dat ontwikkeling "duurzaam" moet zijn. Het is steeds duidelijker geworden welke nadelen deze brandstoffen met name voor de luchtkwaliteit hebben, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Ten slotte is de roep om nieuwe oplossingen nog sterker geworden toen werd ontdekt dat het tomeloze gebruik - vooral door de rijke landen - van fossiele brandstoffen wereldwijd tot een opwarming van het klimaat leidt.
Deze bedreiging heeft tot de afspraken van Kyoto (1998) geleid. Europa heeft toegezegd dat haar uitstoot van koolzuurgas (CO2) in 2008-2012 8% lager zal zijn dan het niveau in 1990.
Door de volledig nieuwe energiesituatie na Kyoto is duurzame energie zonder vervuiling een grote uitdaging geworden. Het streven om het aandeel van deze energiebronnen te verdubbelen, aangekondigd in de Europese energiestrategie, is in plaats van een wens een noodzaak geworden.


Graphic elementDe acties

Duurzame energie: de uitdagingDe technologie voor duurzame energie, met een variatie die net zo breed is als het scala van energiebronnen, heeft zich sterk ontwikkeld en Europa behoort qua knowhow tot de wereldtop. Dit is het resultaat van intensief onderzoek dat in samenwerking met de industrie is uitgevoerd. Van 1990 tot 1998 is bijna 800 miljoen euro uit de begroting van de Gemeenschap besteed aan de ondersteuning van projecten voor grensoverschrijdende technologische samenwerking in verband met duurzame energiebronnen.
Het rendement van de productie- en exploitatieapparatuur is opgevoerd door vorderingen op het gebied van het geïnstalleerd vermogen, de kosten per kilowattuur, toepassingen voor specifieke gevallen, oplossingen voor opslag enz. De Europese subsidie is niet alleen aan technische innovaties besteed, maar ook aan de uitvoering van demonstratieprojecten die bijzonder belangrijk zijn voor de ontplooiing van deze sector. Duurzame energiebronnen moeten zich namelijk "bewijzen" in proefinstallaties om potentiële gebruikers te overtuigen en zo terreinwinst te kunnen boeken op een markt waar ze lange tijd geen rol van betekenis hebben gespeeld. Op deze manier kan namelijk voor gerichte toepassingen worden aangetoond dat ze goede mogelijkheden bieden en economisch interessant zijn.

Prognose van de effecten
Het model Energy-Environment-Economy for Europe (E3ME), ontwikkeld in het kader van een Europees onderzoekproject, is krachtige software voor de prognose van de complexe interacties tussen deze drie "E's" en de regionale en sectorale effecten van het duurzaam energiebeleid.

Duurzame energie: de uitdaging

Berekening van de kosten
Een vergelijking tussen de kosten van een kWh elektriciteit uit duurzame energie en uit een thermische centrale op stookolie heeft alleen zin als ook de "externe" kosten van bijvoorbeeld de luchtverontreiniging worden meegerekend. Het project Externe E, dat vanuit Madrid in 15 Europese landen is uitgevoerd, heeft een zeer geavanceerde standaard-methode opgeleverd om met al deze aspecten rekening te houden. Deze methode wordt tegenwoordig door heel veel internationale deskundigen als referentie gebruikt.

Duurzame energie: de uitdaging

Het belang van demonstratieprojecten
Het project Autosole is in samenwerking met verschillende gemeentes in Italië opgezet en heeft aangetoond dat het mogelijk is een parkeergarage te bouwen waarvan het dak bestaat uit zonnecellen, waarmee een aantal elektrische auto's wordt opgeladen.
De centrale Toledo in Spanje is de eerste installatie voor de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie met een vermogen van één megawatt in Europa, die in samenwerking met Duitse partners is gebouwd. Toledo is, gekoppeld aan een waterkrachtcentrale, aangesloten op het gewone elektriciteitsnet en produceert zijn maximale vermogen in de zomer, wanneer de waterstand het laagst is.

Opvoering van het vermogen
Achteraanzicht van de rotorkap van de reuzenwindmolen in Tjaereborg (Denemarken) met de transformator. Dit is een van de eerste installaties met een hoog vermogen op het Europese continent, die het resultaat is van een Europees project.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top