BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Hier kan Europa zijn slag slaan...

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Om de strijd tegen de werkloosheid te winnen, rest Europa niets anders dan haar handicaps te overwinnen. Daartoe dient het niveau van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling te worden verhoogd, dienen de verschillende initiatieven beter te worden gecoördineerd en dient vooral de innovatieve daadkracht toe te nemen. Dit betekent dat er op vijf zeer concrete gebieden tegelijkertijd voor moet worden geijverd om:

1 kwaliteitsproducten te promoten zodat nieuwe markten kunnen worden veroverd
2 een echte innovatiecultuur te ontwikkelen
3 in de traditionele sectoren op kwaliteit te mikken
4 nieuwe mogelijkheden voor het scheppen van werkgelegenheid aan te boren
5 gelijke kansen voor allen te verzekeren.Duidelijk omschreven doelstellingen

Met de onderzoekprogramma´s van de Europese Unie wordt de cofinanciering van proefprojecten verzekerd in een aantal voor de toekomst van Europa belangrijke sleutelsectoren. Hiermee worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

  • wetenschap en technologie worden gebruikt als instrumenten om een antwoord te vinden op welbepaalde sociaal-economische problemen
  • de Europese samenwerking wordt gestimuleerd
  • contacten tussen universiteiten, onderzoekcentra en bedrijven worden aangemoedigd
  • de onderzoekresultaten worden op zeer ruime schaal benut
  • deelneming van midden- en kleinbedrijf wordt vergemakkelijkt.
 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top