BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

De allerhoogste prioriteit

  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder

Europa telt 18 miljoen werklozen, waarvan een kwart jonger is dan 25 jaar en vrijwel de helft al meer dan een jaar zonder werk zit. Dat een zo omvangrijk deel van de bevolking in de marge van de samenleving zit, kan niet worden getolereerd. Door de werkloosheid wordt niet alleen de sociale samenhang aangetast, doch worden ook de fundamenten van de economie zelf ondermijnd die met name in Europa van de creativiteit van de bevolking afhankelijk is.
De Europese Unie heeft dan ook besloten om krachtdadig op te treden. In juni 1997 hebben de staatshoofden en regeringsleiders het Verdrag uitgebreid met een nieuwe Titel over de werkgelegenheid. In november van datzelfde jaar hebben zij aan dit onderwerp een speciale Topontmoeting gewijd, waarbij zij een aantal prioriteiten hebben aangeduid om op een doeltreffende wijze tot actie te kunnen overgaan.
De context voor deze actie ziet er thans wat gunstiger uit, aangezien er bepaalde stimulansen uitgaan van de komst van de euro en de groei weer enigszins schijnt terug te keren. Zo zijn er verschillende gunstige tekenen welke in een lichte daling van de werkloosheid tot uiting komen.
Maar als de lidstaten met betrekking tot de werkgelegenheid belangrijke en duurzame resultaten willen boeken dienen deze inspanningen te worden voortgezet. Hierbij spelen onderzoek en ontwikkeling een voorname rol. Indien Europa nieuwe markten wil veroveren in een meer transparante en meer aan concurrentie blootgestelde wereldeconomie dienen wij absoluut de technologische achterstand weg te werken welke wij ten opzichte van de Verenigde Staten en Japen hebben opgelopen. Dit vereist een drieledige investering: er dienen consequente financiële inspanningen te worden verricht op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek, de initiatieven dienen beter te worden gecoördineerd en er dient een innovatiecultuur te worden gecreëerd met behulp waarvan technologische resultaten in echte commerciële successen kunnen worden omgezet.
Met dit doel voor ogen heeft de Commissie tussen 1994 en 1998 11,7 miljard euro uitgetrokken voor de cofinanciering van Europese proefprojecten, via het vierde kaderprogramma op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling. Kort geleden is het vijfde kaderprogramma van start gegaan waarbij er meer dan ooit op gelet zal worden dat onderzoek en technologie ten dienste worden gesteld van alle burgers.

 
  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top