BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Op alle fronten

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  

De slag om de werkgelegenheid is begonnen. Om hem te winnen dient Europa de achterstand weg te werken die ze op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling heeft opgelopen. Er dienen verschillende uitdagingen tegelijkertijd te worden aangenomen. Europa dient te proberen om met hoogwaardige producten nieuwe markten te veroveren. Daarbij moet kwaliteit hoog in het vaandel staan en moeten de meer traditionele sectoren geholpen worden om het hoofd boven water te houden. Ook moeten er nieuwe activiteiten worden ondernomen waar het de dienstverlening aan de bevolking, de verbetering van de kwaliteit van het leven en van het milieu betreft. En bovenal moet in alle richtingen een innovatiecultuur worden bevorderd.
Werkgelegenheid scheppen is één ding. Om ervoor te zorgen dat een ieder die in die nieuwe arbeidsplaatsen geïnteresseerd is over de nodige capaciteiten en kwalificaties beschikt, is het tevens van het allerhoogste belang dat mensen een leven lang onderwijs en opleiding kunnen krijgen.

Wilt u meer informatie?

Europese Commissie
DG onderzoek
E-mail: Research DG contacts

Eenheid communicatie:
Fax: +32-2-295 82 20
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
1049 Bruxelles / Brussel

Belgique / België

Site op het Internet: http://ec.europa.eu/research/

 

 
Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
  Graphic element Zoekfunctie Top