BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

4. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om werkgelegenheid te creërenTechnologische ontwikkeling is evenwel geen doel op zich. Men kan immers niet spreken over "technische of wetenschappelijke vooruitgang" indien de gemaakte vorderingen niet rechtstreeks bijdragen tot het welzijn van de bevolking. In onze moderne maatschappij wordt aan tal van behoeften in slechts geringe mate voldaan: denk maar aan de hulpverlening aan mensen in nood, de bescherming van het milieu of de verbetering van de kwaliteit van het leven. Wanneer we ons hiermee intensief zouden gaan bezighouden zouden er tal van nieuwe activiteiten gaan ontstaan die zouden uitmonden in de creatie van niet minder dan drie miljoen nieuwe arbeidsplaatsen voor Europa(1). Onderzoek en technologische innovatie spelen ook hier een uiterst belangrijke rol.

Graphic elementHet voorbeeld van de telematica

Deze heilzame bijdrage springt met name in het oog bij de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Telematica stelt bevolkingsgroepen in afgelegen gebieden verschillende soorten diensten ter beschikking en draagt zodoende bij tot een economische heropleving van die gebieden. Anderzijds biedt zij gehandicapten die zich slechts moeizaam kunnen verplaatsen de mogelijkheid om weer werk te vinden en vergist u zich niet, het gaat hierbij om 80 miljoen Europeanen!
Concrete antwoorden vinden als antwoord op de door de burgers gekoesterde verwachtingen: dat is één van de opdrachten van de onderzoekprogramma´s van de Europese Unie voor de periode 1998-2002.

(1) Raming van de Commissie in haar Witboek "Groei, Concurrentievermogen en Werkgelegenheid - Naar de 21e eeuw: wegen en uitdagingen" (1994).
De eco-industrie, een markt die niet moet worden onderschat
Wereldwijd vertegenwoordigt de markt voor ecologische diensten en producten heden ten dage 100 miljard euro per jaar, welk bedrag binnen twee jaar zou kunnen oplopen tot 270 miljard euro. In het jaar 2000 zou Europa 26% van de totale markt op het gebied van de eco-industrie, welke een zeer snelle uitbreiding kent, veroverd kunnen hebben.

Ten dienste van de burgers
Met het GUIB-project richt men zich tot de 20.000 blinden in Europa die gebruik maken van personal computers welke voorzien zijn van een multimediaprogramma waarin bepaalde Brailletechnieken, woord en geluid zijn geïntegreerd. Met dit toegepaste Europese onderzoek probeert men dit systeem te verbeteren door blinden in staat te stellen eveneens gebruik te maken van de grafische informatie uit de meest courante programma´s.

Het EQUALITY project wil telewerken en telediensten aanmoedigen om zodoende de economische ontwikkeling te stimuleren en de kwaliteit van het leven in zes grote steden te verbeteren: Den Haag, Helsinki, Leeds, Livorno, Newcastle en Rome.

Het TEMPLE-project heeft in potentie betrekking op de twee miljoen telewerkers. Het gaat er hierbij om voor hen een elektronisch arbeidsbureau op te richten, waar vraag en aanbod van telewerkdiensten elkaar ontmoeten. Dit Europees project, dat vanuit Madrid wordt gecoördineerd, heeft reeds geleid tot de verwezenlijking van een prototype. Het zou zeer binnenkort op commerciële schaal kunnen worden geëxploiteerd.

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top