BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

3. Traditionele sectoren: mikken op kwaliteit

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Traditionele sectoren: mikken op kwaliteitZich inzetten voor de werkgelegenheid vereist ook dat traditionele industrieën als de textiel-, de metaal- en de staalnijverheid worden versterkt en gemoderniseerd. Deze sectoren zijn de laatste twintig jaar in Europa bijna doodgebloed. Met hun lage technologische niveau en hun grote aantallen werknemers hebben zij in een meer open economie de klap van de internationale concurrentie moeten opvangen.
Deze meer traditionele industrieën kunnen niettemin hun oude veerkracht herwinnen wanneer ze zich resoluut inzetten voor kwaliteit en technologische innovatie: door nieuwe organisatiemethodes op poten te zetten, nieuwe fabricageprocessen te ontwerpen en producten met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen.


Graphic elementHet voorbeeld van de textielnijverheid

Laten we het geval van de textiel- en kledingindustrie eens onder de loep nemen. Van 1988 tot 1994 zijn er in deze sector eerst 5 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan, voordat we heel recent zagen dat de dalende trend werd omgebogen. Hoe kan men in deze sector opboksen tegen de concurrentie uit T-shirts producerende landen met lonen die 20, ja soms wel 50 maal lager liggen dan bij ons? In dat geval ligt de redding voor Europa bij het op de markt brengen van nieuwe hoogwaardige textielproducten. Hiermee zal men in de komende jaren hoge toppen kunnen scheren en de mogelijkheid bestaat dat dit per jaar 160.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Europa zal opleveren.

Een veelbelovende techniek
De Europese Commissie heeft haar medewerking verleend aan een vanuit vijf landen (Frankrijk, Duitsland, Portugal, Luxemburg en Italië) gevoerd onderzoek naar de behandeling van textiel volgens de plasmatechniek. Met dit revolutionaire procédé kan het oppervlak van vezels op een hele delicate wijze behandeld worden. De voordelen zijn legio. Deze techniek is minder vervuilend (de textielindustrie verbruikt traditioneel heel veel water) en draagt bij tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De vervaardiging van hoogwaardige producten wordt erdoor aangemoedigd, terwijl ook het concurrentievermogen van de bedrijven erdoor wordt vergroot.

Scheepswerven uit de rode cijfers
Enkele jaren geleden zagen de scheepswerven van Odense in Denemarken hun omzet regelmatig teruglopen, vanwege de hevige concurrentie met de scheepswerven in de ontwikkelingslanden. In het kader van de Europese ESPRIT- en Brite-Euram-programma´s is men er in Odense in geslaagd om dank zij de ontwikkeling van een lasrobot de technieken in de scheepsbouw te moderniseren, met als resultaat dat de betrokken scheepswerven nu tot de meest productieve in Europa behoren. In 1986 telde men nog 1.000 werknemers. Dit zijn er thans 2.900.

Traditionele sectoren: mikken op kwaliteit

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top