BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

2. Er moet een innovatiecultuur komen

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder


Er moet een innovatiecultuur komenIn andere gevallen beschikken de Europeanen over sterk innoverende technieken of producten, maar ondervinden zij grote problemen om de onderzoeksresultaten in klinkende munt om te zetten. Het overwinnen van deze handicap is de tweede uitdaging!

Graphic elementHet voorbeeld van de biotechnologie
De biotechnologie is hiervan een prachtig voorbeeld. Deze sector die de gezondheidszorg of het milieu grote voordelen kan opleveren, vormt een veelbelovende markt, waarvan de waarde tot aan het jaar 2000 wereldwijd op 100 miljard euro wordt geschat, terwijl hij goed is voor 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen. In deze tak van wetenschap bezitten de Europeanen tal van troeven: geavanceerd onderzoek op het gebied van de moleculaire biologie, de chemie en de geneeskunde. En toch hebben de Europeanen een duidelijke achterstand wanneer het erom gaat om hun knowhow te verzilveren. We geven maar één cijfer: in de Europese Unie waren er in 1997 maar 716 biotechnologiebedrijven tegen 1.287 in de Verenigde Staten!
Waarom verloopt dit zo stroef? Met het oog op de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen is de nodige financiering voor hen van vitaal belang en dienen zij toegang te hebben tot risicokapitaal. In tegenstelling tot wat wij in de Verenigde Staten zien, tonen de Europese bankiers zich daarbij zeer huiverig, met name in de sector van de biotechnologie. Het is dus van groot belang dat deze situatie gewijzigd wordt, door met name de taak van het midden- en kleinbedrijf te vergemakkelijken dat vandaag de dag in Europa het grootste potentieel bezit om nieuwe banen te creëren.
Met het oog hierop heeft de Commissie in 1997 een begin gemaakt met het I-TEC project dat ten doel heeft investeringen aan te moedigen in startkapitaal voor veelbelovende ondernemingen uit het MKB, waaronder uiteraard tal van ondernemingen te vinden zijn welke gespecialiseerd zijn in de biotechnologie...

"Het grootste probleem is om aan kapitaal te komen"
BioTul, gevestigd te München, vervaardigt precisie-instrumenten voor het analyseren van biomoleculen, welke zeer in trek zijn bij farmaceutische laboratoria in de gehele wereld. De onderneming werd opgericht door een biofysicus van 35 jaar die de moed heeft kunnen opbrengen om het laboratorium waar hij werkzaam was de rug toe te keren en zich in een commercieel avontuur te storten. Om zijn project op te kunnen starten heeft deze manager steun van de Commissie gekregen. Daarmee kon hij een Europees netwerk opzetten, waarin partners en onderzoekcentra uit Zwitserland, België, Finland, Frankrijk elkaar wisten te vinden. Zodoende kon hij de beschikking krijgen over het nodige risicokapitaal. BioTul is gegroeid van 2 tot 15 werknemers. Vandaag de dag wijdt de directeur van BioTul een gedeelte van zijn tijd aan het doorvertellen van zijn ervaringen aan andere jonge ondernemers. "Om een onderneming op te richten" zegt hij "is het niet zo moeilijk om een briljant idee te hebben, maar wel om daarvoor het nodige kapitaal los te krijgen".

Er moet een innovatiecultuur komen

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top