VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE - Informationen på denna webbplats innehåller en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.
 
European Flag    Europa Graphic elementEuropeiska KommissionenGraphic elementForskningGraphic elementWhat is Europe doing?
Vad gör EU?

Vulkanutbrott

Läs mer om EU: s forskning med anknytning till vulkanisk aktivitet

Föregående sida innehållsförteckning Nästa sida
Föregående
sida
innehållsför-
teckning
Nästa
sida

Graphic elementFakta

Graphic element1991. Efter att ha slumrat under fyra sekler vaknar vulkanen Pinatubo till liv på Filippinerna. Det rör sig om det våldsammaste vulkanutbrottet under 1900-talet med nära tusen döda, en miljon hemlösa och ofantliga materiella skador.
I Europa finns ett hundratal vulkaner, varav 30 på Europeiska unionens territorium, som har varit aktiva under de senaste 10000 åren. I Grekland och Italien har 140 vulkanutbrott inträffat sedan 1500-talet. Vad skulle hända om dessa vulkaner plötsligt vaknade upp ur sin dvala som på Filippinerna?
Av alla naturkatastrofer hör vulkanutbrotten till de mest uppseendeväckande, beroende på att de inträffar så plötsligt och får så stora följdverkningar: material som slungas ut, strömmande lava, giftiga gaser, jordskalv.


Graphic elementÅtgärder

Graphic elementEtt större vulkanutbrott i Europa skulle få mycket allvarliga konsekvenser för befolkningen och för miljön. Det är naturligtvis omöjligt att värja sig mot en sådan katastrof. Däremot kan man med allt större precision förutsäga ett utbrott och i tid vidta nödvändiga åtgärder för att rädda människoliv och minska de ekonomiska kostnaderna.
Den största utmaningen för forskarna är att bättre förstå de vulkaniska processerna och i tid se de tecken som förebådar ett utbrott. Därför är det värdefullt att kombinera olika vetenskapliga tillvägagångssätt. Det är likaså viktigt att utveckla standardiserade mätmetoder för att underlätta jämförelser av vulkaner av olika typer.
Inom detta område kan Europa göra en insats genom att stödja ett antal forskningsprojekt med inriktning på olika högriskzoner.

Piton de la Fournaise - Réunion
Denna vulkan, som dominerar den franska ön Réunion, är en av jordens aktivaste vulkaner. Den europeiska forskning som bedrivs för att klargöra mekanismerna bakom dess senaste utbrott är av stor betydelse när det gäller säkerheten för öns invånare och utgör en värdefull källa till fördjupning av vulkanologernas kunskap.

Graphic element

Teide - Kanarieöarna
Med en höjd på 3718 meter är denna fortfarande aktiva vulkan den högsta i Europa. Skulle en katastrof kunna inträffa på ön Teneriffa (spanska Kanarieöarna)? Forskarna mäter de risker som är förknippade med förekomsten av en magmakammare inuti denna vulkan.

Vatnajökull - Island
Kommissionen stöder även forskning utanför unionens gränser, t.ex. forskning om vulkanen Vatnajökull, som döljer sig under Europas största glaciär. Forskarna beräknar hur ett utbrott skulle påverka isens smältning och klimatvariationerna i Atlanten. Genom en ödets ironi sammanföll projektstarten i oktober 1996 med ett stort vulkanutbrott, som gav forskarna ett unikt tillfälle till direkt analys.

Graphic element

Etna - Sicilien
Etna är den aktivaste och mest imponerande vulkanen inom Europeiska unionen. Den utgör ett idealiskt "laboratorium" för att utveckla forskning på hög nivå. Inte mindre än fyra projekt som handlar om Etna får ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Inom dessa projekt studeras vulkanens seismiska aktivitet och dess magma, man utvecklar datorsystem för riskutvärdering och förbättrar övervakningsutrustningen på olika sätt.

Santorini - Grekland
Vulkanen Santorini är belägen i centrum av en ögrupp i södra delen av Egeiska havet i Grekland. Sedan 1950 befinner den sig i en "sovande fas". Men experterna utesluter inte ännu ett utbrott, vilket skulle hota 10000 invånare och åtskilliga turister som vistas på Santorini sommartid. Med ekonomiskt stöd från gemenskapen utvecklar forskarna mycket tillförlitliga övervakningssystem.

 
Föregående sida innehållsförteckning Nästa sida
Föregående
sida
innehållsför-
teckning
Nästa
sida
  Graphic element Sökning Top