BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Stormen en overstromingen

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Graphic elementSinds mensenheugenis worden we bij tijd en wijle opgeschrikt door hevige windstoten en stortbuien. Europa blijft weliswaar gespaard voor de verwoestende wervelstormen die in bepaalde delen van de wereld regelmatig toeslaan, maar ook hier kunnen zich grote rampen voordoen.
Noord-Europa heeft vaak te lijden van stormen: het aantal stormdepressies dat de Britse eilanden bereikt, kan oplopen tot wel honderd per jaar. Deze veroorzaken soms noodweer met wolkbreuken die tot ernstige overstromingen leiden. Vooral de kusten van de Noordzee en de Oostzee worden vaak getroffen, maar ook bepaalde streken in het binnenland. In 1953 is bij een dijkdoorbraak een groot deel van Nederland onder water komen te staan, waarbij zo'n 1800 slachtoffers te betreuren waren.
Onlangs nog heeft een abnormaal hevige en langdurige regenval verschillende keren geleid tot een spectaculaire en vernietigende watersnood aan veel Europese rivieren. Iedereen herinnert zich nog wel het onweerstaanbaar wassende water in Italië, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland in de winter van 1994/95. In de zomer van 1997 was het de beurt aan Midden-Europa, dat zwaar te lijden had onder de overstromingen in het stroomgebied van de Oder.

 

Graphic elementWat er gedaan wordt

Graphic elementWat kunnen wij aan deze tragische gebeurtenissen doen? Het onderzoek dat door de Europese Commissie gesteund wordt, werkt aan prognoses - en dus preventie. Het duurzaam beheer van rivieren is sterk verbeterd, met name doordat nu een "real-time" analyse van het risico van hoge waterstanden mogelijk is. Dankzij radar en het gebruik van modellen kan neerslag met de gevolgen daarvan steeds nauwkeuriger worden voorspeld. Het feit dat de risico's beter bekend zijn betekent weliswaar niet dat alle schade kan worden voorkomen, maar wel dat de overheid maatregelen kan nemen om de bevolking te beschermen.

Rivieren treden buiten hun oevers
Het RIBAMOD-project zorgt ervoor dat tientallen Europese onderzoekers regelmatig bijeenkomen om hun activiteiten te coördineren. Ze wisselen gegevens uit over de manier waarop overstromingen zich uitbreiden en over effectieve beheersmethoden voor rivieren om deze rampen te kunnen voorkomen.

Graphic element

Betere communicatie
AFORISM heeft het mogelijk gemaakt systemen te ontwerpen om bij overstromingen te helpen bij de besluitvorming. Dit project zou onmogelijk zijn zonder communicatie tussen verschillende partners die met elkaar moeten samenwerken: meteorologen en hydrologen, de mensen die beslissingen nemen en wetenschappers.

Waarschuwing voor een storm over vier dagen
In het FASTEX-project wordt bestudeerd hoe depressies in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan ontstaan en welke gevolgen ze voor het klimaat in Europa hebben. De gegevens worden op verschillende punten verzameld en stellen weerkundigen in staat een storm vier dagen van tevoren te voorspellen.

Graphic element

De rol van de economie
FRAMEWORK is een recent project om de grondbeginselen vast te leggen voor een betere integratie van de overstromingsrisico's in de strategie voor stadsplanning en ruimtelijke ordening (en een betere benutting van de economische middelen die nodig zijn om deze risico's te beperken).

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top