BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Het onderzoek aan de frontlijn

  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
Water, zuurstof, licht, leven ......... de aarde geeft ons alles. Soms wordt het evenwicht dat onze planeet bewoonbaar maakt echter abrupt verbroken, met alle catastrofale gevolgen van dien. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, stormen en vloedgolven, overstromingen of branden: soms is de natuur niet meer te houden en dan slaat zij toe waar en wanneer zij wil. Geen enkele plaats is absoluut veilig - zelfs Europa niet, ook al zijn het klimaat en de geografische situatie hier bijzonder gunstig. Natuurrampen slaan maar al te vaak zonder waarschuwing toe. Zij kunnen enorme schade toebrengen, zowel in mensenlevens als voor het milieu en de economie.
Het staat vast dat de mens deze verschijnselen nooit helemaal zal kunnen voorkomen. Wij kunnen echter wel proberen een beter inzicht te krijgen in de complexe mechanismen die deze rampen veroorzaken, zodat we ze beter kunnen zien aankomen en de negatieve gevolgen kunnen beperken.
Dit betekent dan wel dat er een beroep moet worden gedaan op alle beschikbare kennis en creativiteit. Daarom geeft de Europese Unie financiële steun aan enkele tientallen onderzoeksprojecten op dit precaire gebied. Bij deze proefprojecten is er sprake van intensieve samenwerking tussen de verschillende lidstaten. Deskundigen uit allerlei wetenschappelijke disciplines worden uitgenodigd en er wordt een beroep gedaan op vooraanstaande figuren op alle niveaus, uit de economische wereld en uit de politiek. Om aan dreigende natuurrampen het hoofd te kunnen bieden moeten we alle beschikbare krachten bundelen en Europa zorgt ervoor dat dit gebeurt.
 
  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top