Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Onderzoek ten bate van personen met een handicap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Een handicap hoeft geen hindernis te zijn

Niet iedereen heeft op dezelfde manier toegang tot technologie en met technologie verbonden diensten. Personen met een handicap en ouderen lopen een groter risico om uit de boot te vallen, met name door de verdergaande vergrijzing van de Europese bevolking.

Tegen 2020 zal tot 30% van de Europese bevolking ouder zijn dan 60. Van het aantal personen met een handicap wordt verwacht dat het zal stijgen van de conservatieve raming van 11% vandaag tot ongeveer 18% in 2020. Daardoor vergroot de kans op wijdverbreide discriminatie naarmate het digitale tijdperk voortschrijdt.

De digitale kloof overbruggen

De uitdijende zogenaamde “digitale kloof” – de kloof tussen de mensen die wel en zij die geen toegang hebben tot de nieuwe technologieën en hun gebruik – gaat gepaard met een aantal specifieke uitdagingen.

Nieuwe technologieën zijn vaak onbereikbaar, want te duur, voor bepaalde groepen mensen, die niet over de nodige economische of praktische middelen beschikken. Voor personen met een fysieke, zintuiglijke of cognitieve handicap kunnen heel wat hoogtechnologische oplossingen, software en hardware, moeilijk te begrijpen en te gebruiken zijn. Dat brengt ons bij het probleem van een ontoereikend onderwijs- en scholingsaanbod, en leidt tot een breder wordende kloof tussen mensen met IT-vaardigheden en internettoegang en mensen zonder.

Samen met andere organisaties tracht de Europese Commissie de boodschap uit te sturen dat een handicap of gevorderde leeftijd geen bezwaar hoeft te vormen voor een onafhankelijk, productief leven binnen de samenleving. Onderzoeksprogramma's en promotiecampagnes rond een informatiesamenleving voor iedereen worden ingegeven door een aantal maatschappelijke tendensen, zoals: demografische wijzigingen, mensenrechten, participatie versus discriminatie, toekomstige technologieën en convergentie, duurzaamheid en alomvattende beleidsvorming.

Hoewel personen met een handicap en ouderen al geruime tijd een prioriteit vormen op zowel Europees als nationaal niveau, moet er nog altijd heel wat gebeuren om hun algemene levenskwaliteit te verbeteren. Terwijl technologieën zich alsmaar verder ontwikkelen, wordt het een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat zij op een gelijkwaardige manier ten goede komen aan alle leden van de samenleving.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Moeilijkheden met de kleine lettertjes? Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen aan ouderen en mensen met gezichtsstoornissen.
Moeilijkheden met de kleine lettertjes? Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen aan ouderen en mensen met gezichtsstoornissen.