Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Onderzoek ten bate van personen met een handicap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Ondersteuning door O&O

IT-onderzoek voor sociale integratie

Via Europese initiatieven en programma's zijn wetenschappers en ontwerpers in staat om aan te tonen dat IT niet alleen een compensatie voor ontbrekende zintuiglijke, motorische en cognitieve functies vormen, maar dat ze ook kunnen worden gebruikt om menselijke vaardigheden en levenskwaliteit te verbeteren.

Onderzoeksprojecten vormen de bouwstenen van een ruimer strategisch beleid, dat erop gericht is om de ongelijkheden tussen Europese burgers weg te werken. De EU beschouwt de financiële steun die ze aan IT-projecten rond sociale integratie biedt, als een investering in de levenskwaliteit van haar burgers. Ze is trouwens noodzakelijk als Europa een leidersrol wil vervullen op de wereldwijde IT-markt, voornamelijk in “Assistive Technologies”.

Hierna volgen enkele voorbeelden die onderstrepen hoe technologische vooruitgang ten goede kan komen aan personen met een handicap en ouderen.

SYNFACE –Gesynthethiseerd pratend “kunstgezicht”, afgeleid van de stemorganen van slechthorenden

Toegang tot gesproken informatie vormt een enorm probleem voor mensen met gehoorstoornissen. Wetenschappers van het Zweedse Koninklijke Instituut voor Technologie zagen hier een kans om hun unieke vaardigheden te bundelen en een meertalige technologie te ontwikkelen: een met spraak uitgerust kunstgezicht. Het team, met medewerkers uit Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, werd financieel gesteund door het Europese IST-programma.

Mimiek komt het gesproken woord ten goede. Dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor slechthorenden. Naast de technische aspecten van het project, kwamen ook commerciële toepassingen en mogelijke bijproducten van deze technologie aan bod.

TIM – Interactieve tactiele media

Vandaag de dag hebben ziende kinderen toegang tot letterlijk honderden multimediaspelletjes en -activiteiten om te leren en te spelen. Een groep onderzoekers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden vroeg zich af of ook blinde kinderen met cd-romspelletjes aan de slag zouden kunnen. Met hun project, TIM (Tactile Interactive Media), wilden ze slechtziende jongeren, met verschillende psychomotorische ontwikkelingsniveaus, de mogelijkheid bieden om autonoom of samen met ziende kinderen computerspelletjes te spelen. Om hen daarbij te helpen kregen de wetenschappers via het IST-programma van de EU ruim 1,5 miljoen euro om een auteursprogramma te ontwikkelen voor het ontwerpen van gesofisticeerde computerspelletjes. Die moeten namelijk kunnen worden gebruikt met verschillende interfaces – aanraking, audio, spraaksynthesizers en Braille – en voorzieningen zoals taalopties en scriptlezers.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Ondersteuning door O&O