Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Onderzoek ten bate van personen met een handicap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Uitdagingen en vooruitzichten

Europa kan en moet een leidersfunctie vervullen

Volgens het verdrag van Nice hebben alle Europese burgers recht op volledige participatie zonder discriminatie. Nu de kenniseconomie verder ontwikkelt, komen geavanceerde informatietechnologieën het maatschappelijke leven in al zijn aspecten ten goede. In het bijzonder zorgen ze voor een grotere participatie van iedereen, wat meteen een van de drijvende krachten achter het e-Europa-initiatief is.

Europa kan en moet een leidersfunctie vervullen om technologieën voor sociale integratie te ontwikkelen. Daartoe moet een antwoord worden gevonden op de volgende vragen: hoe kunnen nieuwe technologieën, systemen en diensten toegankelijk worden gemaakt voor alle burgers, en hoe kunnen deze technologieën ervoor zorgen dat alle burgers de kans krijgen om hun rol in de samenleving ten volle te spelen?

Wat heeft de toekomst in petto?

Om marktleider te worden in IT voor personen met een handicap, dient Europa zijn talrijke talenten in een aantal – bijzonder boeiende – banen te leiden:
  • omgevingsintelligentie, waarbij de omgeving de natuurlijke interface is om toegang te krijgen tot een wereld van geïntegreerde, intelligente diensten;
  • miniaturisering, met inbegrip van micro- en nanotechnologieën;
  • cognitiviteit en interfaces, zoals interactieve multimedia;
  • nieuwe oplossingen voor personen met een cognitieve of psychosociale handicap, zoals kinderen met hyperactiviteit (ADHD);
  • allerlei toepassingen voor robotica, mobiele en satelliettelefonie, internet, enz.
Tegen 2020 zal de EU een belangrijke stap hebben gezet om niet-toegankelijke technologieën in zijn O&TO te vervangen door methoden die wel degelijk voor een zo groot mogelijke doelgroep zijn ontworpen (Design for All). Alle burgers zullen dan zien, horen en voelen hoe de talrijke initiatieven van de Unie hun leef- en arbeidsomstandigheden evenals de algemene sociale integratie hebben verbeterd.  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6