Banner Research Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Diabetes
grafiskt element Home
grafiskt element Översikt
grafiskt element Risker för barn
grafiskt element Hitta botemedel mot typ 1-diabetes
grafiskt element Konsten att leva hälsosamt – projekt EXGENESIS
grafiskt element Framtidsperspektiv
   
image image
grafiskt element Andra tematiska projekt

 

image

Framtidsperspektiv

Med undantag för typ 1-diabetes så kan en majoritet av alla diabetesfall förebyggas. Viktiga framsteg vad gäller vårdtekniker i kombination med hälsosamma livsstilar säkerställer en högre livskvalitet för dem som tidigt får diagnosen diabetes. För att förebygga och förbättra behandlingen, och för att reducera de växande vårdkostnaderna, har några av EU:s medlemsländer infört nationella program eller riktlinjer som syftar till att hejda utbredningen av diabetes. Europeiska unionen spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra och underlätta spridningen av bästa europeiska praxis för att förebygga, diagnostisera och behandla diabetes.

EU har genom sina ramprogram för forskning stött diabetesforskning i många års tid. Inom ramen för det femte ramprogrammet – 1998 till 2002 – investerade EU ungefär 40 miljoner euro i 19 olika projekt inom detta område. Det sjätte ramprogrammet (2002-2006) har avsatt 2,225 miljarder euro för hälsoforskning, däribland diabetes. Kommissionen har redan investerat omkring 90 miljoner euro i olika samfinansierade projekt som genomförs av forskningscentra, universitet och industri.

Säker – inte bedrövad

Man räknar med att ända upp till 50 % av alla diabetesfall ännu är oupptäckta i en del av EU:s medlemsländer. Typ 2-diabetes kan undvika upptäckt i många års tid, eftersom de tidiga symptomen normalt är lätta och sporadiska. Svåra komplikationer kan emellertid bli följden av oupptäckt diabetes, däribland njursvikt och koronar hjärtsjukdom. Kontakta din läkare om du anser dig ha några av de symptom som beskrivs i detta datablad.

Andra länktips

Ytterligare information finns hos:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för forskning

E-post: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informations- och kommunikationsenheten
BE-1049 Bryssel
Fax: +32 2 295 82 20

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskt element