Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Diabetes
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Kinderen: een risicogroep
grafisch element Onderzoek naar een remedie voor type 1 diabetes
grafisch element De wetenschap van gezond leven - het EXGENESIS-project
grafisch element Toekomstperspectieven
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Toekomstperspectieven

Uitgezonderd type 1 diabetes, kunnen de meeste gevallen van diabetes worden voorkomen. Grote vooruitgang in de gezondheidszorg gepaard met een gezonde levensstijl kunnen een betere levenskwaliteit waarborgen voor personen waarbij diabetes vroegtijdig wordt vastgesteld. Sommige EU-lidstaten hebben nationale actieplannen of richtlijnen ter bevordering van preventie en behandeling van diabetes ingevoerd teneinde sterk stijgende gezondheidskosten en de forse toename van diabetes te beperken. De Europese Unie speelt een belangrijke rol in de bevordering en uitwisseling van Europese beste praktijken in de preventie, diagnose en behandeling van diabetes.

Sinds meerdere jaren ondersteunt de EU diabetesonderzoek via haar Kaderprogramma's voor onderzoek. Onder het Vijfde Kaderprogramma, dat van 1998 tot 2002 liep, investeerde de EU zowat € 40 miljoen in 19 projecten in dit domein. Het Zesde Kaderprogramma (2002-2006) bestemt € 2,225 miljard voor gezondheidsonderzoek, incluis diabetes, waarvan de Commissie reeds ongeveer € 90 miljoen heeft geïnvesteerd in onderzoeksprojecten voor gezamenlijke rekening uitgevoerd door onderzoekscentra, universiteiten en industrie.

Het zekere voor het onzekere nemen

In sommige EU-lidstaten weten naar schatting zoveel als 50 % van de diabetesgevallen niet dat zij diabetes hebben. Vooral type 2 diabetes kan jarenlang onopgemerkt blijven omdat vroegtijdige symptomen bijzonder licht zijn en sporadisch optreden. 'Verborgen' diabetes kan evenwel tot ernstige complicaties leiden, incluis nierschade en hartaandoeningen. Raadpleeg uw geneesheer indien u denkt dat u bepaalde symptomen hebt die in deze brochure worden beschreven.

Andere voorgestelde koppelingen

Voor meer informatie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderzoek

E-mail: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informatie- en Communicatie-eenheid
B-1049 Brussel
Fax: +32 2 295 82 20

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element