Banner Raziskave Pomembno pravno obvestilo in jeziki
   
Kontakt   |   Iskalnik po strežniku EUROPA   
Diabetes
grafi?ni element Home
grafi?ni element Pregled
grafi?ni element Ogroženi otroci
grafi?ni element Iskanje zdravila za diabetes tipa 1
grafi?ni element Veda o zdravem na?inu življenja – projekt EXGENESIS
grafi?ni element Obeti
   
image image
grafi?ni element Drugi tematski projekti

 

image

Veda o zdravem na?inu življenja – projekt EXGENESIS

V Evropi, prav tako pa tudi v drugih pokrajinah, sta bogastvo in blaginja prinesla nekatere neželene posledice, med katere spadata na?in življenja brez zadostnega gibanja in enostaven dostop do velikih koli?in hrane, ki pogosto vsebuje preve? sladkorja in maš?ob. Kot posledico tega se EU soo?a z resni?no epidemijo debelosti, kar pomeni tudi ve? primerov diabetesa tipa 2.

S projektom EXGENESIS, ki ga financira EU, poskušajo bolje razumeti molekularne mehanizme, ki spadajo v sklop zaš?itnih u?inkov telovadbe in zdrave prehrane. Nedavni znanstveni napredki so poudarili pomembnost signalnih poti in sprememb v genskem izražanju v mišicah in drugih tkivih, ki pove?ujejo blagodejne u?inke telovadbe.

Naloga projekta EXGENESIS je ustanovitev velikega evropskega konzorcija, ki bi si s temi napredki lahko pridobil ugodnosti in jih uporabil kot nove ukrepe pri prepre?evanju in zdravljenju diabetesa tipa 2. Rezultati bi lahko vklju?evali inovativna zdravila ali pa bolj u?inkovite pristope k zdravemu na?inu življenja, še posebej kar se ti?e prehrane in telovadbe.

www.euro.gnpartnership.org.uk/projects/exgenesis

Cena nezdravega na?ina življenja

Posledice debelosti in nezdravih prehranjevalnih navad ogrožajo evropske zdravstvene sisteme. To?nih številk se ne da preveriti, predvsem zato, ker je debelost povezana z mnogimi zdravstvenimi težavami, toda cena ?loveškega življenja z vidika življenjske dobe in kakovosti življenja je jasna. Poleg diabetesa z debelostjo povezujejo tudi sr?ne bolezni in kapi, ocenjujejo pa tudi, da debelost v Evropi vsako leto povzro?i 70 000 novih primerov raka. Mednarodna projektna skupina za debelost ocenjuje, da se je debelost v zadnjih desetih letih v ve?ini evropskih držav pove?ala za 10-40 %.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafi?ni element