Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Diabetes
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Kinderen: een risicogroep
grafisch element Onderzoek naar een remedie voor type 1 diabetes
grafisch element De wetenschap van gezond leven - het EXGENESIS-project
grafisch element Toekomstperspectieven
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

De wetenschap van gezond leven - het EXGENESIS-project

In Europa, net als in andere regio's, hebben rijkdom en weelde ongewenste gevolgen met zich meegebracht, incluis een sedentaire levensstijl en een gemakkelijker toegang tot grotere hoeveelheden voedsel dat vaak te rijk is aan suikers en verzadigde vetten. Daardoor kampt de EU nu met een ware obesitasepidemie, en dat betekent een grotere prevalentie van type 2 diabetes.

Het EU-gefinancierd EXGENESIS-project ijvert voor een dieper inzicht in de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij de positieve effecten van lichaamsbeweging en een gezond dieet. Recente wetenschappelijke vooruitgang heeft de rol benadrukt van signaleringspaden en wijzigingen in genexpressie in spieren en in andere weefsels waarin de gunstige effecten van lichaamsbeweging tot uitdrukking komen.

EXGENESIS beoogt de vestiging van een vooraanstaand Europees consortium dat deze vooruitgang kan benutten en omzetten in nieuwe maatregelen voor de preventie en behandeling van type 2 diabetes. Dit kan leiden tot innovatieve geneesmiddelen of een doeltreffender aanpak voor een gezondere levensstijl, in het bijzonder wat dieet en lichaamsbeweging betreft.

www.euro.gnpartnership.org.uk/projects/exgenesis

De prijs van ongezond leven

De gevolgen van obesitas en ongezonde eetgewoonten dreigen de Europese gezondheidszorgsystemen te bedelven. Exacte cijfers zijn moeilijk vast te stellen omdat obesitas met zoveel gezondheidsproblemen gepaard gaat. De menselijke prijs inzake de totale levensverwachting en levenskwaliteit is evenwel onmiskenbaar. Behalve met diabetes gaat obesitas gepaard met ziekten zoals hartaandoeningen en beroerten en veroorzaakt naar schatting elk jaar in Europa 70 000 nieuwe kankergevallen. Volgens de International Obesity Task Force is in de afgelopen tien jaar in de meeste Europese landen de prevalentie van obesitas met 10-40 % gestegen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element