Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Cukrovka
grafický prvok Home
grafický prvok Prehľad
grafický prvok Ohrozené deti
grafický prvok Zistenie lie?by pre cukrovku typu 1
grafický prvok Veda o zdravej životospráve – projekt EXGENESIS
grafický prvok Perspektíva do budúcnosti
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Zistenie lie?by pre cukrovku typu 1

Cukrovka typu 1 sa vyskytuje v asi 5-10% všetkých prípadov a najbežnejšie sa diagnostikuje u detí a dospievajúcej mládeže. Na rozdiel od cukrovky typu 2, ktorá sa zvy?ajne vzťahuje na telesnú hmotnosť, sa typ 1 vyskytuje vtedy, ke? vlastný imunitný systém napáda a ni?í bunky, ktoré produkujú inzulín v pankrease. V sú?asnosti pacienti s cukrovkou typu 1 dostávajú inzulínové injekcie denne a musia starostlivo sledovať svoju diétu a životosprávu, aby sa predišlo dlhodobým komplikáciám.

V sú?asnosti sa naraz sledujú viaceré línie výskumu, aby sa získali ?alšie vedomosti o pôvode a patológii cukrovky typu 1 a vysvetlili sa jej prí?iny a molekulárny mechanizmus.

Koordina?ná akcia TONECA združuje 28 popredných európskych špecializovaných stredísk v oblasti klinického a experimentálneho výskumu cukrovky typu 1 a tak sústre?uje najlepšie technické zru?nosti, inova?né prístupy a komplexné výskumné stratégie.

Ukázanie cesty vpred

Toto jedine?né partnerstvo je dôležitý kapitál pre Európu a celý svet, podporujúc ?alší výskum a iniciatívy v technologickom rozvoji, ktoré sú zamerané na objavenie lie?by cukrovky typu 1. Hlavné výskumné témy sú:

  • mechanizmus odumretia pankreatických buniek;
  • vplyv ekologických faktorov na genetickú reguláciu a vývoj cukrovky typu 1;
  • použitie jestvujúcich a nových modelov zvierat na rozlúštenie molekulárneho mechanizmu a úloha bunkového imunitného systému v patogenéze cukrovky typu 1.

Partneri TONECA zastupujú jedenásť krajín EÚ a veria, že projekt umožní jedného dňa zistiť základné prí?iny cukrovky typu 1 a identifikovať nové ciele na prevenciu, diagnostikovanie a lie?bu.

www.mh-hannover.de/institute/clinbiochemistry/toneca/index.html

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvok