Banner Research Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Diabetes
grafiskt element Home
grafiskt element Översikt
grafiskt element Risker för barn
grafiskt element Hitta botemedel mot typ 1-diabetes
grafiskt element Konsten att leva hälsosamt – projekt EXGENESIS
grafiskt element Framtidsperspektiv
   
image image
grafiskt element Andra tematiska projekt

 

image

Risker för barn

EU har konstaterat en akut ökning av antalet överviktiga och personer med fetma, till följd av att en livsstil som karakteriseras av mycket fett, socker, salt och lite motion breder ut sig allt mer. Barnen utgör en speciellt utsatt grupp. Studier har visat att ett barn av fem inom EU är överviktigt idag. Det finns 14 miljoner överviktiga och tre miljoner barn med fetma i EU - och ytterligare 400 000 överviktiga tillkommer varje år.

Det är ett tydligt samband mellan den snabba ökningen av antalet personer med fetma och ökningen av 'typ 2-diabetes'. Typ 2-diabetes karakteriseras av insulinresistens, vilket innebär att kroppens celler inte fungerar på korrekt sätt i närvaro av insulin. Omkring 90-95 % av alla diabetiker har typ 2-diabetes.

Risken för att få typ 2-diabetes ökar ju mer en person väger. De mekanismer som ligger bakom detta samband är inte helt klarlagda, men det verkar som om ett överskott på fettvävnad ökar insulinmotståndet och därmed också glukosnivån.

Det allra viktigaste för såväl vuxna som barn med diabetes är att ta insulininjektioner, hålla blodets glukosnivå under kontroll och tillämpa en hälsosam diet.

EUs kraftinsats: Kampen mot fetma och typ 2-diabetes

När en person blir kroniskt överviktig tolkar hans eller hennes hjärna ett reducerat födointag som ett hot mot överlevnaden och sänker därför ämnesomsättningens hastighet, använder energi för att bibehålla kroppens sammansättning och försvarar därför vidmakthållandet av befintliga energiupplag vid ett 'riktvärde'.

Huvudsyftet med det EU-finansierade forskningsprojektet DIABESITY är att utveckla och bekräfta nya metoder att behandla och förebygga fetma, för att reglera detta riktvärde. Forskarna söker i synnerhet nya genkopplingar till fetma och kroppsuppbyggnad genom att studera genetiken hos personer med fetma.

www.eurodiabesity.org/

Den 15 maj 2005 initierade kommissionen projektet 'Kost, fysisk aktivitet och hälsa – en europeisk plattform' 

ec.europa.eu/health/ph_determinants/
life_style/nutrition/documents/eu_platform_sv.pdf

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskt element