Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Boj s obezitou v Európe
grafický prvok Home
grafický prvok Pozadie
grafický prvok Prevencia
grafický prvok Genetika
grafický prvok Boj s obezitou
grafický prvok Budúce ?innosti
grafický prvok Ďalšie informácie
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Genetika

Pochopenie metabolického mechanizmu

Problém obezity nie je taký jednoduchý, ako sa javí. V hre je veľa faktorov, ktoré sa nedajú vždy zjednodušiť do základnej rovnice s výslednou nulou, v ktorej je kontrolovanie hmotnosti vecou zosúladenia príjmu potravy s aktivitou.

Čiasto?ne je to preto, lebo úplne nerozumieme zložitému pracujúcemu mechanizmu v našom tele a každý na jedlo a cvi?enie reaguje inak. Okrem toho presne nevieme, do akej miery je sklon k naberaniu hmotnosti prirodzený a do akej miery je otázkou výživy.

Zapísané v génoch?

EÚ finan?ne podporuje mnoho priekopníckych výskumných snáh, v ktorých je snaha porozumieť prepojeniu medzi obezitou, výživou a genetickou stavbou, a pokiaľ toto genetické prepojenie existuje, identifikovať príslušné rizikové skupiny.

Výskum podporovaný Európskou úniou tiež skúma, ako naše telá spracovávajú potraviny a ako sa vyrovnávajú s rôznymi typmi výživy. Takéto vedomosti pomôžu zlepšiť stravu a výživovú hodnotu potravín.

Príroda verzus výživa v rozmere našej štíhlej línie

Ke?že kríza obezity sa rozvíja do ?oraz vä?ších hrozieb, vedú sa diskusie o tom, koľko z nich je zaprí?inených stravovacími návykmi a koľko je zapísaných v génoch ľudí. V snahe osvetliť tento problém sa projekt DiOGenes (Diet, Obesity and Gene/Strava, obezita a gény) sústre?uje na vplyv vzájomného pôsobenia génov a výživy pri rozvinutí obezity. Projekt bude vykonávať „doposiaľ najkomplexnejšie štúdium stravovacích komponentov a genetické faktory a faktory správania sa, ovplyvňujúce prírastok hmotnosti“.

www.diogenes-eu.org

Prehryzovanie sa prepojením medzi stravovacími návykmi a génmi

Či sú niektorí ľudia viac náchylní k obezite ako iní, to je otázka, na ktorú sa pokúša odpovedať projekt NUGENOB. Jeho cieľom je zdokonaliť naše chápanie vzájomného pôsobenia medzi príjmom tuku a genetickými variáciami a funkciami. Skúma obéznych a štíhlych dobrovoľníkov z ôsmich európskych miest. Po preskúmaní ich stravovacích a životných návykov sa zú?astneným v rámci projektu NUGENOB podáva špeciálne navrhnutá vysokotu?ná a nízkotu?ná strava. Sleduje sa, ako reagujú ich telá a ?i sa to vzťahuje ku genetickej predispozícii k obezite.

www.nugenob.com

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafický prvok