Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese strijd tegen obesitas
grafisch element Home
grafisch element Achtergrond
grafisch element Preventie
grafisch element Genetica
grafisch element Obesitas bestrijden
grafisch element Acties in de toekomst
grafisch element Bijkomende info
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

De keerzijde van welvaart

Vet is een waardevol en noodzakelijk deel van onze lichaamssamenstelling. We hebben het nodig om energie op te slaan voor later gebruik. Van zodra het gewicht van een persoon stijgt, slaat de weegschaal echter door en verandert vet van iets nuttigs in iets potentieel schadelijks. Van zodra we meer vet opslaan dan onze fysieke behoeften vragen, krijgen we overgewicht.

Een gewichtstoename is tot op een zeker punt aanvaardbaar, afhankelijk van het voedingspatroon en de fysieke activiteit van de persoon. Maar van zodra het gewicht een bepaalde kritische drempel overschreden heeft, spreken we van obesitas en nemen de bijbehorende gezondheidsrisico’s exponentieel toe.

Obesitas, of een overdreven gewichtstoename kan iemands levenskwaliteit aantasten door fysieke activiteit moeilijk en zelfs gevaarlijk te maken. Obesitas kan ook lijden tot een hele reeks gezondheidscomplicaties, zoals hartziekten en diabetes.

De globesitas-uitdaging

Hoewel obese personen goed doorvoed zijn, zijn ze vaak ook ondervoed, met andere woorden verkeerd gevoed. Obesitas heeft in onze geïndustrialiseerde wereld en sommige delen van ontwikkelingslanden zo massale proporties aangenomen dat de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) gewaarschuwd heeft voor wat ze een globesitas-epidemie noemt.

Volgens de Europese Vereniging voor het Onderzoek van Obesitas (European Association for the Study of Obesity) lijdt een derde van de inwoners van de EU aan overgewicht en is meer dan een persoon op tien klinisch obees.

Sommige onderzoekers verwachten dat het aantal Europese kinderen met overgewicht zal toenemen van 20 % nu tot 25 % in 2008. Deze ontnuchterende gegevens hebben geleid tot grootschalige initiatieven om onze uitdijende tailles tot normale proporties terug te brengen. De ‘Fat Nation-campagne’ in het Verenigd Koninkrijk is hier een voorbeeld van.

Het is belangrijk dat dergelijke campagnes wetenschappelijk onderbouwd zijn, en daarom zorgt Europees onderzoek er voor dat we meer te weten komen over obesitas en de bijbehorende gezondheidsvragen. In deze brochure vindt u meer informatie over een aantal van deze onderzoeksprojecten.

Gewichtige statistieken

  • Van een persoon wordt gezegd dat deze aan overgewicht lijdt wanneer hij of zij een vetmassa heeft die 20 % groter is dan ideaal voor zijn of haar leeftijd, lengte, geslacht en botstructuur. Dit wordt vaak berekend via de body mass index (BMI = gewicht (kg)/lengte (m)2).
  • Meer dan een derde van de EU-burgers lijdt aan overgewicht (25<BMI<29,9) en een op de tien is obees (BMI>30).
  • Elk jaar vervoegen zo’n 400 000 schoolkinderen de groep zwaarlijvigen.
  • Een slecht dieet en een gebrek aan lichaamsbeweging zijn in Europa de belangrijkste oorzaken van sterftegevallen die vermeden konden worden.
Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element