Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Besmettelijke ziektes
image Home
image Overzicht
image De drie voornaamste ziektes
image Feiten en cijfers
image Behandeling
image R&D versnellen
image Uitbouw van een EU netwerk
image Voor meer informatie
   
image image
image Andere thematische projecten

  

image

Uitbouw van een EU netwerk

Het Europees Klinisch Proefplatform (The European Clinical Trials Platform)

Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins nog te versnellen, creëert de EG nu een Europees Klinisch Proefplatform (European Clinical Trials Platform). Het Platform, dat gezamenlijk werd opgezet door een "kernconsortium" van onderzoeksorganen uit de Lidstaten, zal zorgen voor de ondersteuning van "een gezamenlijk programma van onderzoeksactiviteiten die betrekking hebben op klinische proeven van zowel preventieve als therapeutische ingrepen voor HIV/AIDS, malaria en TBC".

Om te zorgen voor een dienst, alsook voor extra waarde en coherentie voor nationale proefactiviteiten, zal het drie belangrijke functies vervullen:

  • De netwerkuitbouw en de bundeling van nationale proefactiviteiten ondersteunen, met diensten zoals informatiedeling, gezamenlijke planning en ontwerp van proeven, ontwikkeling van gestandaardiseerde proefprotocols, harmonisering van databeheer en analyse en advies over ethische kwesties;

  • De proefinfrastructuur in ontwikkelingslanden helpen versterken, met de nadruk op opleiding en capaciteitsopbouw; en

  • De sponsoring van haar eigen proeven, met name door externe fondsen aan te trekken.

Er is voorzien dat het kernconsortium zal worden opgericht tegen midden 2002 en dat de Europese Gemeenschap zou bijdragen tot de financiering van het Platform via haar Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (Sixth Research Framework Programme; 2002-2006).

Top

 
image
2
3
image
5
6
image