Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Besmettelijke ziektes
image Home
image Overzicht
image De drie voornaamste ziektes
image Feiten en cijfers
image Behandeling
image R&D versnellen
image Uitbouw van een EU netwerk
image Voor meer informatie
   
image image
image Andere thematische projecten

 

image

Behandeling

Toegang tot betaalbare genees-middelen en ziekenzorg

Er bestaan afdoende remedies voor TBC en malaria en - in de geïndustrialiseerde landen - verlengen nieuwe behandelingen het leven van AIDS-patiënten en dringen ze het aantal opportunistische besmettingen terug. Enkele eenvoudige preventieve maatregelen kunnen een enorme impact hebben. Zo zouden er bij voorbeeld in het geval van malariapreventie jaarlijks naar schatting 600 000 sterfgevallen van kinderen kunnen worden voorkomen door het gebruik van bednetten die met insecticide zijn behandeld!

Jammer genoeg hebben veel mensen in ontwikkelingslanden geen toegang tot informatie en preventie, grondige onderzoeken en professionele hulpverlening of gepaste behandeling en nazorg.

Daarom is het een van de hoofddoelen van de Europese Commissie om geneesmiddelen en gezondheidsdiensten zowel toegankelijk als betaalbaar te maken voor ontwikkelingslanden.

Strijdende fondsen

Op lange termijn zijn nieuwe oplossingen noodzakelijk: afdoende vaccins tegen elk van de drie ziektes, een remedie voor AIDS, nieuwe geneesmiddelen om de uitdaging van resistentie tegen geneesmiddelen aan te gaan, veilige en milieuvriendelijke insecticiden of andere middelen om ziekte-overbrengers onder controle te krijgen.

In de strijd tegen AIDS, TBC en malaria start de EG nu de volgende projecten op:

  • Projecten voor basisonderzoek gericht op een beter begrip van de mechanismen betreffende overdracht, besmetting, ziekte en immuniteit. Deze zullen een basis verschaffen voor het identificeren van potentiële doelen voor geneesmiddelen, voor het opzetten van vaccinaties en voor het uitdenken van strategieën om ziekte-overbrengers te bestrijden;
  • Projecten voor de ontwikkeling van vaccins, met daarbij zo'n 14 kandidaten;
  • Projecten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen gericht op de behandeling bij kinderen; en
  • Projecten gewijd aan muggenbestrijding en evaluatie van langetermijngebruik van bednetten.
Top
 
1
2
3
4
5
6
image
Besmettelijke ziektes