Kontakt  |  Søgning på EUROPA   
Overførbare sygdomme
image Home
image Oversigt
image Tre store sygdomme
image Fakta og tal
image Behandling
image Fremskyndelse af F&U
image EU-netværkssamarbejde
image Yderligere oplysninger
   
image image
image Andre tematiske projekter

 

image
Fakta og tal

Højrisikoområder

I 2000 dræbte AIDS anslået 3 mio. mennesker, herunder 500.000 børn. Afrika er hårdest ramt, idet HIV her dræber over 2 mio.
mennesker hvert år, og AIDS har gjort 11,2 mio. børn forældreløse.
I dele af Sydafrika er børnedødeligheden steget 25%, og den forventede levealder er faldet fra 64 til 47 år i en periode på bare tre år.

TB dræber 2 mio. mennesker hvert år, og 95% af dødsfaldene sker
i udviklingslandene, skønt sygdommen er på fremmarch over hele verden. I flere afrikanske lande er udbredelsen firedoblet i løbet af det seneste tiår. Der er opstået nye udbrud i Østeuropa efter 40 års tilbagegang. Det er mindre sandsynligt, at kvinder får diagnosticeret sygdommen og bliver behandlet.

Malaria dræber mindst 1 mio. mennesker hvert år, og 500 mio.
bliver smittet. 90% af tilfældene forekommer i Afrika, og 40% af verdens befolkning er truet. Sygdommen dukker op igen på steder, hvor den tidligere var under kontrol eller endog udryddet. Kvinder (især gravide) og børn er mest udsat.

Økonomiske følgevirkninger

For en fattig familie kan kronisk og svækkende sygdom bringe dem fra en situation, hvor de har en beskeden opsparing til dyb gæld.
En malariaramt familie i den tredje verden kan komme til at bruge over 25% af sin indtægt på behandling. AIDS, TB og malaria fanger husholdningerne i en cyklus af fattigdom og sygdom.

AIDS og TB rammer hovedsagelig den erhvervsaktive befolkning: Arbejdere er ikke i stand til at arbejde, landbrugs- og industriproduktionen påvirkes negativt, og børn må arbejde i stedet for at gå i skole… Når over 8% af de voksne er smittet med AIDS, som det er tilfældet i flere lande i Afrika syd for Sahara, kan indkomsten pr. indbygger falde med så meget som 0,5% om året.

Top
Følgevirkninger af HIV/AIDS på husholdninger i byerne,
Elfenbenskysten1000 CFA-Francs = Euro1,52

 

Top

 
1
2
3
4
5
6
image