BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Specifieke vooruitgang

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
Graphic elementHet is duidelijk dat Europa zich inzet voor een leefbare aarde. Op milieugebied heeft de Europese Commissie sinds het begin van de jaren '70 baanbrekende onderzoekprojecten gefinancierd. Deze studies hebben, naast tal van waardevolle wetenschappelijke inzichten over de ons omringende wereld, ook een schat aan deskundigheid in Europa opgeleverd, die goed kan worden gebruikt om de voor ons liggende problemen aan te pakken.
In het kader van veel afgeronde projecten zijn problemen geïdentificeerd en mogelijke oplossingen voorgesteld, met name ten behoeve van beleidsontwikkeling op EU-niveau. In de toekomst zullen onderzoek en milieubewaking prioriteiten blijven, maar er zullen meer projecten gericht zijn op sociaal-economische en beleidsvraagstukken en op de ontwikkeling van schone technologieën. Net als in de gezondheidszorg geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Wilt u hierover nog meer weten?

Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderzoek
E-mail: Research DG contacts

Afdeling Communicatie:
Fax: +32-2-295 82 20
Wetstraat 200
1049 Bruxelles

Internet site: http://ec.europa.eu/research/


 
Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
  Graphic element Zoekfunctie Top