BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Schoner en verstandiger

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Er is goede vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de productie van verontreinigingen. Als de technologie verder voortschrijdt, zullen wij echter een aantal van onze methodes moeten veranderen. Vooruitgang mag niet ten koste gaan van de hulpbronnen van de aarde. In de 21e eeuw zal innovatie alleen nog aanvaardbaar zijn in combinatie met duurzaamheid, en op voorwaarde dat het milieu er niet onder lijdt.
Aan inspiratie geen gebrek: toepassing van windenergie en waterkracht, zonne-energie, bouwen met efficiëntere installaties en gebruik van alternatieve materialen. Deze opsomming kan eindeloos worden uitgebreid, maar om ideeën om te zetten in tastbare werkelijkheid zijn jaren van onderzoek en ontwikkeling nodig.

Graphic element

Graphic elementDe acties

Europese wetenschappers behoren tot de creatiefste ter wereld. Zij ontwikkelen technologieën waarmee de veranderingen in het milieu kunnen worden gemeten, het milieu kan worden beschermd en de toegebrachte schade enigszins kan worden hersteld. Daarbij ligt het accent op water- en afvalwaterbeheer, recycling, het gebruik van biosensoren om verontreinigingsniveaus te monitoren, het gebruik van micro-organismen om giftig afval af te breken, en de ontwikkeling van 'groene' voertuigen. Europa vertaalt ideeën in een concrete, praktische realiteit.

Graphic element

Het nieuwe gevaar van organische verontreinigingen
De toenemende organische verontreiniging van zoetwaterbronnen kan leiden tot verstoringen van het hormonale evenwicht in amfibieën en vissen. Het "Afvalwaterpakket" bestaat uit drie met elkaar verband houdende Europese projecten, die bijdragen tot een beter inzicht in de processen waardoor bepaalde industriële en huishoudelijke verontreinigende stoffen onze watervoorraden aantasten. De betrokken teams ontwikkelen betere waarschuwingssystemen en nieuwe zuiveringsprocédés.

Het tijdperk van het groene vervoer
Europese autofabrikanten werken hard aan de ontwikkeling van 'groene' voertuigen. Een groot aantal onderzoekers werkt samen met de automobielindustrie om hoogwaardige elektrische of "hybride" voertuigen te ontwikkelen.
De geplande groei van het luchtvervoer in de komende jaren is afhankelijk van de vraag of de milieueffecten van vliegtuigen kunnen worden gereduceerd. Fabrikanten van vliegtuigmotoren en onderzoekers werken samen bij de ontwikkeling van verbrandingskamers met lage emissies voor motoren van subsonische en supersonische vliegtuigen.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top